Lunds kommuns miljöledningsportal

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 12: Rad 12:
Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:
Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:
 +
 +
===[[Serviceförvaltningens miljöledningssystem]]===
===[[Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem]]===
===[[Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem]]===

Versionen från 9 juli 2014 kl. 08.54

Syftet med Lunds kommuns miljöledningsportal är att samla gemensamma rutiner och policys centralt för bättre samutnyttjande. Dels skall det bli enklare kunna integrera gemensamt material i de förvaltningsspecifika delarna men även att uppnå bättre samverkan i systemen i samband med uppdatering av rutiner.

Denna sida är under uppbyggnad.

Innehåll

Kommungemensamma delar

Transportrutin

Upphandlingsrutin

Förvaltningsspecifika delar

Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:

Serviceförvaltningens miljöledningssystem

Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem

Tekniska förvaltningens miljöledningsystem

Stöddokument

Kristallenrelaterat

Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.

Policys

LundaEko http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Kommunkontoret/Milj%C3%B6strategiska/LundaEko2/LundaEko%20II%20antagen%20av%20KF%202014-05-23.pdf

Personliga verktyg