Lunds kommuns miljöledningsportal

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Kristallenrelaterat)
Rad 23: Rad 23:
Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.
Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.
 +
 +
[https://www.lund.se/Inloggad/CMS-Gruppsidor-Red/Lunds-Kommun/Dokument/Utvecklingsavdelningen/Kristallen1/Kommunhuset-Kristallen/Kristallen-miljo-och-gront-hyresavtal/ Kristallen: Grönt hyresavtal och miljörelaterat]
 +
 +
[https://www.lund.se/Inloggad/CMS-Gruppsidor-Red/Lunds-Kommun/Dokument/Utvecklingsavdelningen/Kristallen1/Kommunhuset-Kristallen/Kristallen-miljo-och-avfall/ Kristallen: Avfall och återvinning]
 +
 +
[https://www.lund.se/Inloggad/CMS-Gruppsidor-Red/Lunds-Kommun/Dokument/Utvecklingsavdelningen/Kristallen1/Kommunhuset-Kristallen/Tjansteresor/ Kristallen: Resor, bil och cykel]
 +
 +
[https://www.lund.se/Global/Inloggad/Kristallen/Rutin%20f%c3%b6r%20Gr%c3%b6nt%20hyresavtal%20och%20Kristallens%20milj%c3%b6arbete.pdf Rutin för Grönt hyresavtal och Kristallens miljöarbete]
 +
 +
[https://www.lund.se/Global/Inloggad/Kristallen/Kontorsmaterial%20bassortiment%20Kristallen.pdf Bassortiment kontorsmaterial Kristallen]
===Policys===
===Policys===
LundaEko http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Kommunkontoret/Milj%C3%B6strategiska/LundaEko2/LundaEko%20II%20antagen%20av%20KF%202014-05-23.pdf
LundaEko http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Kommunkontoret/Milj%C3%B6strategiska/LundaEko2/LundaEko%20II%20antagen%20av%20KF%202014-05-23.pdf

Versionen från 1 december 2014 kl. 09.26

Syftet med Lunds kommuns miljöledningsportal är att samla gemensamma rutiner och policys centralt för bättre samutnyttjande. Dels skall det bli enklare kunna integrera gemensamt material i de förvaltningsspecifika delarna men även att uppnå bättre samverkan i systemen i samband med uppdatering av rutiner.

Denna sida är under uppbyggnad.

Innehåll

Kommungemensamma delar

Transportrutin

Upphandlingsrutin

Förvaltningsspecifika delar

Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:

Serviceförvaltningens miljöledningssystem

Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem

Stöddokument

Kristallenrelaterat

Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.

Kristallen: Grönt hyresavtal och miljörelaterat

Kristallen: Avfall och återvinning

Kristallen: Resor, bil och cykel

Rutin för Grönt hyresavtal och Kristallens miljöarbete

Bassortiment kontorsmaterial Kristallen

Policys

LundaEko http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Kommunkontoret/Milj%C3%B6strategiska/LundaEko2/LundaEko%20II%20antagen%20av%20KF%202014-05-23.pdf

Personliga verktyg