Lunds kommuns miljöledningsportal

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Kommungemensamma delar)
(Kommungemensamma delar)
Rad 4: Rad 4:
==Kommungemensamma delar==
==Kommungemensamma delar==
-
På Inloggad finns beskrivning av [https://www.lund.se/Inloggad/CMS-Gruppsidor-Red/Lunds-Kommun/Dokument/Avd-f-miljostrategi-folkhalsa-o-sakerhet/Miljoledning/Miljoledningsfragor/ Miljöledningsarbetet i Lunds kommun].
+
På Inloggad finns beskrivning av [https://www.lund.se/Inloggad/CMS-Gruppsidor-Red/Lunds-Kommun/Dokument/Avd-f-miljostrategi-folkhalsa-o-sakerhet/Miljoledning/Miljoledningsfragor/ Miljöledningsarbetet i Lunds kommun]. Här beskrivs arbetet med
 +
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14306 övergripande mijöledning],
 +
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14328 miljöredovisning],
 +
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14317 miljörevisionen],
 +
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14308 miljöinfo och tips],
 +
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14329 miljösamordnare och miljöombud],
 +
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14334 miljöutbildningar],
 +
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=16392 riktlinjer för resor och transporter],
 +
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=17196 den miljöanpassade arbetsplatsen],
 +
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=23428 hanlingsplan för miljöfordon],
 +
[https://www.lund.se/Templates/Public/Pages/GeneralPage.aspx?id=1017 Lunds kommuns miljöanslag],
 +
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14327 Lagar och politiska styrdokument på miljöområdet],
 +
 
 +
 

Versionen från 1 december 2014 kl. 09.39

Syftet med Lunds kommuns miljöledningsportal är att samla gemensamma rutiner och policys centralt för bättre samutnyttjande. Dels skall det bli enklare kunna integrera gemensamt material i de förvaltningsspecifika delarna men även att uppnå bättre samverkan i systemen i samband med uppdatering av rutiner.

Denna sida är under uppbyggnad.

Innehåll

Kommungemensamma delar

På Inloggad finns beskrivning av Miljöledningsarbetet i Lunds kommun. Här beskrivs arbetet med övergripande mijöledning, miljöredovisning, miljörevisionen, miljöinfo och tips, miljösamordnare och miljöombud, miljöutbildningar, riktlinjer för resor och transporter, den miljöanpassade arbetsplatsen, hanlingsplan för miljöfordon, Lunds kommuns miljöanslag, Lagar och politiska styrdokument på miljöområdet,Transportrutin

Upphandlingsrutin

Förvaltningsspecifika delar

Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:

Serviceförvaltningens miljöledningssystem

Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem

Stöddokument

Kristallenrelaterat

Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.

Kristallen: Grönt hyresavtal och miljörelaterat

Kristallen: Avfall och återvinning

Kristallen: Resor, bil och cykel

Rutin för Grönt hyresavtal och Kristallens miljöarbete

Bassortiment kontorsmaterial Kristallen

Policys

LundaEko II

LundaEko i Wikiformat

Personliga verktyg