Lunds kommuns miljöledningsportal

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Kommungemensamma delar)
(Kommungemensamma delar)
Rad 4: Rad 4:
==Kommungemensamma delar==
==Kommungemensamma delar==
-
På Inloggad finns beskrivning av [https://www.lund.se/Inloggad/CMS-Gruppsidor-Red/Lunds-Kommun/Dokument/Avd-f-miljostrategi-folkhalsa-o-sakerhet/Miljoledning/Miljoledningsfragor/ Miljöledningsarbetet i Lunds kommun]. Här beskrivs arbetet med  
+
På Inloggad finns beskrivning av [https://www.lund.se/Inloggad/CMS-Gruppsidor-Red/Lunds-Kommun/Dokument/Avd-f-miljostrategi-folkhalsa-o-sakerhet/Miljoledning/Miljoledningsfragor/ Miljöledningsarbetet i Lunds kommun]. Här beskrivs arbetet med:
-
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14306 övergripande mijöledning],
+
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14306 övergripande mijöledning],
-
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14328 miljöredovisning],
+
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14328 miljöredovisning],
-
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14317 miljörevisionen],  
+
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14317 miljörevisionen],  
-
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14308 miljöinfo och tips],
+
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14308 miljöinfo och tips],
-
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14329 miljösamordnare och miljöombud],
+
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14329 miljösamordnare och miljöombud],
-
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14334 miljöutbildningar],
+
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14334 miljöutbildningar],
-
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=16392 riktlinjer för resor och transporter],
+
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=16392 riktlinjer för resor och transporter],
-
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=17196 den miljöanpassade arbetsplatsen],
+
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=17196 den miljöanpassade arbetsplatsen],
-
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=23428 hanlingsplan för miljöfordon],
+
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=23428 hanlingsplan för miljöfordon],
-
[https://www.lund.se/Templates/Public/Pages/GeneralPage.aspx?id=1017 Lunds kommuns miljöanslag],
+
* [https://www.lund.se/Templates/Public/Pages/GeneralPage.aspx?id=1017 Lunds kommuns miljöanslag],
-
[https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14327 Lagar och politiska styrdokument på miljöområdet],
+
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14327 Lagar och politiska styrdokument på miljöområdet],

Versionen från 1 december 2014 kl. 09.41

Syftet med Lunds kommuns miljöledningsportal är att samla gemensamma rutiner och policys centralt för bättre samutnyttjande. Dels skall det bli enklare kunna integrera gemensamt material i de förvaltningsspecifika delarna men även att uppnå bättre samverkan i systemen i samband med uppdatering av rutiner.

Denna sida är under uppbyggnad.

Innehåll

Kommungemensamma delar

På Inloggad finns beskrivning av Miljöledningsarbetet i Lunds kommun. Här beskrivs arbetet med:Transportrutin

Upphandlingsrutin

Förvaltningsspecifika delar

Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:

Serviceförvaltningens miljöledningssystem

Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem

Stöddokument

Kristallenrelaterat

Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.

Kristallen: Grönt hyresavtal och miljörelaterat

Kristallen: Avfall och återvinning

Kristallen: Resor, bil och cykel

Rutin för Grönt hyresavtal och Kristallens miljöarbete

Bassortiment kontorsmaterial Kristallen

Policys

LundaEko II

LundaEko i Wikiformat

Personliga verktyg