Lunds kommuns miljöledningsportal

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Kommungemensamma delar)
(Kommungemensamma delar)
Rad 16: Rad 16:
* [https://www.lund.se/Templates/Public/Pages/GeneralPage.aspx?id=1017 Lunds kommuns miljöanslag],
* [https://www.lund.se/Templates/Public/Pages/GeneralPage.aspx?id=1017 Lunds kommuns miljöanslag],
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14327 Lagar och politiska styrdokument på miljöområdet],
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14327 Lagar och politiska styrdokument på miljöområdet],
-
 
-
 
-
 
-
 
-
[[Transportrutin]]
 
-
 
-
[[Upphandlingsrutin]]
 
==Förvaltningsspecifika delar==
==Förvaltningsspecifika delar==

Versionen från 1 december 2014 kl. 09.44

Syftet med Lunds kommuns miljöledningsportal är att samla gemensamma rutiner och policys centralt för bättre samutnyttjande. Dels skall det bli enklare kunna integrera gemensamt material i de förvaltningsspecifika delarna men även att uppnå bättre samverkan i systemen i samband med uppdatering av rutiner.

Denna sida är under uppbyggnad.

Innehåll

Kommungemensamma delar

På Inloggad finns beskrivning av Miljöledningsarbetet i Lunds kommun. Här beskrivs arbetet med:

Förvaltningsspecifika delar

Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:

Serviceförvaltningens miljöledningssystem

Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem

Stöddokument

Kristallenrelaterat

Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.

Kristallen: Grönt hyresavtal och miljörelaterat

Kristallen: Avfall och återvinning

Kristallen: Resor, bil och cykel

Rutin för Grönt hyresavtal och Kristallens miljöarbete

Bassortiment kontorsmaterial Kristallen

Policys

LundaEko II

LundaEko i Wikiformat

Personliga verktyg