Lunds kommuns miljöledningsportal

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Kommungemensamma delar)
(Policys)
Rad 45: Rad 45:
[http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Kommunkontoret/Milj%C3%B6strategiska/LundaEko2/LundaEko%20II%20antagen%20av%20KF%202014-05-23.pdf LundaEko II]
[http://www.lund.se/Global/F%C3%B6rvaltningar/Kommunkontoret/Milj%C3%B6strategiska/LundaEko2/LundaEko%20II%20antagen%20av%20KF%202014-05-23.pdf LundaEko II]
-
[[LundaEko|LundaEko i Wikiformat]]
+
[[LundaEko|LundaEko i Wikiformat]] med kommentarer och tillägg (på denna MediaWiki).
 +
 
 +
===Hjälp===
 +
 
 +
[[Hur man redigerar i denna Wiki]]
 +
 
 +
[https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduktion Länk till Wikipedias introduktionskurs]

Versionen från 1 december 2014 kl. 09.47

Syftet med Lunds kommuns miljöledningsportal är att samla gemensamma rutiner och policys centralt för bättre samutnyttjande. Dels skall det bli enklare kunna integrera gemensamt material i de förvaltningsspecifika delarna men även att uppnå bättre samverkan i systemen i samband med uppdatering av rutiner.

Denna sida är under uppbyggnad.

Innehåll

Kommungemensamma delar

På Inloggad finns beskrivning av Miljöledningsarbetet i Lunds kommun. Här beskrivs arbetet med:

Förvaltningsspecifika delar

Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:

Serviceförvaltningens miljöledningssystem

Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem

Stöddokument

Kristallenrelaterat

Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.

Kristallen: Grönt hyresavtal och miljörelaterat

Kristallen: Avfall och återvinning

Kristallen: Resor, bil och cykel

Rutin för Grönt hyresavtal och Kristallens miljöarbete

Bassortiment kontorsmaterial Kristallen

Policys

LundaEko II

LundaEko i Wikiformat med kommentarer och tillägg (på denna MediaWiki).

Hjälp

Hur man redigerar i denna Wiki

Länk till Wikipedias introduktionskurs

Personliga verktyg