Lunds kommuns miljöledningsportal

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Kommungemensamma delar)
Rad 55: Rad 55:
[https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduktion Länk till Wikipedias introduktionskurs]
[https://sv.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Introduktion Länk till Wikipedias introduktionskurs]
 +
 +
===Övrigt===
 +
 +
[www.lund.se/resejamforaren Resejämföraren], webbapplikation för bättre förståelse av resvanor och attitydpåverkan.

Versionen från 1 december 2014 kl. 09.52

Syftet med Lunds kommuns miljöledningsportal är att samla gemensamma rutiner och policys centralt för bättre samutnyttjande. Dels skall det bli enklare kunna integrera gemensamt material i de förvaltningsspecifika delarna men även att uppnå bättre samverkan i systemen i samband med uppdatering av rutiner.

Denna sida är under uppbyggnad.

Innehåll

Kommungemensamma delar

På Inloggad finns beskrivning av Miljöledningsarbetet i Lunds kommun. Här beskrivs arbetet med:


Extern presentation av miljöledningsarbetet i Lund

Förvaltningsspecifika delar

Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:

Serviceförvaltningens miljöledningssystem

Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem

Stöddokument

Kristallenrelaterat

Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.

Kristallen: Grönt hyresavtal och miljörelaterat

Kristallen: Avfall och återvinning

Kristallen: Resor, bil och cykel

Rutin för Grönt hyresavtal och Kristallens miljöarbete

Bassortiment kontorsmaterial Kristallen

Policys

LundaEko II

LundaEko i Wikiformat med kommentarer och tillägg (på denna MediaWiki).

Hjälp

Hur man redigerar i denna Wiki

Länk till Wikipedias introduktionskurs

Övrigt

[www.lund.se/resejamforaren Resejämföraren], webbapplikation för bättre förståelse av resvanor och attitydpåverkan.

Personliga verktyg