Lunds kommuns miljöledningsportal

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Kommungemensamma delar)
 
(2 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 13: Rad 13:
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14329 miljösamordnare och miljöombud],
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14329 miljösamordnare och miljöombud],
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14334 miljöutbildningar],
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14334 miljöutbildningar],
-
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=16392 riktlinjer för resor och transporter],
+
* [https://www.lund.se/Global/F%c3%b6rvaltningar/Kommunkontoret/Kansli/Regelsamling/Styrdokument/Riktlinjer_for_resor_och_transporter_(antagna_av_KS_2010).pdf riktlinjer för resor och transporter],
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=17196 den miljöanpassade arbetsplatsen],
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=17196 den miljöanpassade arbetsplatsen],
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=23428 hanlingsplan för miljöfordon],
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=23428 hanlingsplan för miljöfordon],
Rad 42: Rad 42:
===[[Miljöförvaltningens miljöledningssystem]]===
===[[Miljöförvaltningens miljöledningssystem]]===
 +
 +
===[[Renhållningsverkets verksamhets- och miljöledningssystem]]===
==Stöddokument==
==Stöddokument==

Nuvarande version från 4 juni 2015 kl. 08.26

Syftet med Lunds kommuns miljöledningsportal är att samla gemensamma rutiner och policys centralt för bättre samutnyttjande. Dels skall det bli enklare kunna integrera gemensamt material i de förvaltningsspecifika delarna men även att uppnå bättre samverkan i systemen i samband med uppdatering av rutiner.

Målet är att denna wiki med tiden ersätts av ett kommungemensamt system.

Denna sida är bara delvis färdigställd.

Innehåll

Kommungemensamma delar

På Inloggad finns beskrivning av Miljöledningsarbetet i Lunds kommun. Här beskrivs arbetet med:


Extern presentation av miljöledningsarbetet i Lund

Miljöledningssystem för olika förvaltningar

Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:

Serviceförvaltningens miljöledningssystem

Stadsbyggnadskontorets miljöledningssystem

Tekniska förvaltningens miljöledningssystem

Socialförvaltningens miljöledningssystem

Kultur- och fritidsförvaltningens miljöledningssystem

Kommunkontorets miljöledningssystem

Vård- och omsorgsförvaltningens miljöledningssystem

Miljöförvaltningens miljöledningssystem

Renhållningsverkets verksamhets- och miljöledningssystem

Stöddokument

Kristallenrelaterat

Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.

Kristallen: Grönt hyresavtal och miljörelaterat

Kristallen: Avfall och återvinning

Kristallen: Resor, bil och cykel

Rutin för Grönt hyresavtal och Kristallens miljöarbete

Bassortiment kontorsmaterial Kristallen

Policys

LundaEko II

LundaEko i Wikiformat med kommentarer och tillägg (på denna MediaWiki).

Hjälp

Hur man redigerar i denna Wiki

Länk till Wikipedias introduktionskurs

Övrigt

Resejämföraren, webbapplikation för bättre förståelse av resvanor och attitydpåverkan.

Personliga verktyg