Lunds kommuns miljöledningsportal

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Policys)
(Kommungemensamma delar)
Rad 15: Rad 15:
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=23428 hanlingsplan för miljöfordon],
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=23428 hanlingsplan för miljöfordon],
* [https://www.lund.se/Templates/Public/Pages/GeneralPage.aspx?id=1017 Lunds kommuns miljöanslag],
* [https://www.lund.se/Templates/Public/Pages/GeneralPage.aspx?id=1017 Lunds kommuns miljöanslag],
-
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14327 Lagar och politiska styrdokument på miljöområdet],
+
* [https://www.lund.se/Templates/IntranetCommunity/Pages/Article.aspx?id=14327 Lagar och politiska styrdokument på miljöområdet].
 +
 
 +
 
 +
[https://www.lund.se/Medborgare/Bygga-bo--miljo/Klimat-hallbarhet-och-miljo/LundaEko-II/Miljoledning/ Extern presentation av miljöledningsarbetet i Lund]
==Förvaltningsspecifika delar==
==Förvaltningsspecifika delar==

Versionen från 1 december 2014 kl. 09.50

Syftet med Lunds kommuns miljöledningsportal är att samla gemensamma rutiner och policys centralt för bättre samutnyttjande. Dels skall det bli enklare kunna integrera gemensamt material i de förvaltningsspecifika delarna men även att uppnå bättre samverkan i systemen i samband med uppdatering av rutiner.

Denna sida är under uppbyggnad.

Innehåll

Kommungemensamma delar

På Inloggad finns beskrivning av Miljöledningsarbetet i Lunds kommun. Här beskrivs arbetet med:


Extern presentation av miljöledningsarbetet i Lund

Förvaltningsspecifika delar

Varje förvaltnings verksamhetsutövning medför specifika rutiner som skall följas. Dessa finns samlade här:

Serviceförvaltningens miljöledningssystem

Stadsbyggnadskontorets miljöledningsystem

Stöddokument

Kristallenrelaterat

Serviceförvaltningen hanterar centralt för Kristallen frågor kring avfallshantering och transporter.

Kristallen: Grönt hyresavtal och miljörelaterat

Kristallen: Avfall och återvinning

Kristallen: Resor, bil och cykel

Rutin för Grönt hyresavtal och Kristallens miljöarbete

Bassortiment kontorsmaterial Kristallen

Policys

LundaEko II

LundaEko i Wikiformat med kommentarer och tillägg (på denna MediaWiki).

Hjälp

Hur man redigerar i denna Wiki

Länk till Wikipedias introduktionskurs

Personliga verktyg