Miljöaspektlista

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med ' <nowiki> Typ av miljöpåverkan Bokstäverna avser Naturvårdsverkets tretton miljöhot. a. Växthuseffekten b. Uttunning av ozonskiktet c. Försurning d. …')
Rad 1: Rad 1:
 +
[[Fil:Miljöaspektlista.jpg
 +
]]
-
<nowiki>
 
Typ av miljöpåverkan
Typ av miljöpåverkan
 +
Bokstäverna avser Naturvårdsverkets tretton miljöhot.  
Bokstäverna avser Naturvårdsverkets tretton miljöhot.  
 +
a.      Växthuseffekten  
a.      Växthuseffekten  
b.      Uttunning av ozonskiktet  
b.      Uttunning av ozonskiktet  
Rad 21: Rad 24:
Absolut mängd:  
Absolut mängd:  
 +
1p: mindre mängd än 2p
1p: mindre mängd än 2p
 +
2p:  
2p:  
Material 10 – 1000 ton/år, alt 0,25 – 1 miljon kr/år  
Material 10 – 1000 ton/år, alt 0,25 – 1 miljon kr/år  
 +
Kemikalier 0,5 – 100 ton/år  
Kemikalier 0,5 – 100 ton/år  
 +
Energi 10 – 500 MWh/år, utöver kontorslokaler  
Energi 10 – 500 MWh/år, utöver kontorslokaler  
 +
Vatten 0,2 – 0,5 kubikmeter/dag och anställd  
Vatten 0,2 – 0,5 kubikmeter/dag och anställd  
 +
Transporter 103,5 – 207 ton koldioxid/år (50 000 – 100 000 mil/år)  
Transporter 103,5 – 207 ton koldioxid/år (50 000 – 100 000 mil/år)  
 +
Avfall 10 – 1000 ton/år  
Avfall 10 – 1000 ton/år  
 +
Farligt avfall 0,1 – 1ton/år  
Farligt avfall 0,1 – 1ton/år  
 +
Utsläpp 0,5 – 1 ton lösningsmedel, vatten med 0,1 – 1 ton kemikalier per år, risk för 25 – 200 liter spill  
Utsläpp 0,5 – 1 ton lösningsmedel, vatten med 0,1 – 1 ton kemikalier per år, risk för 25 – 200 liter spill  
 +
 +
3p: Större mängd än 2p.  
3p: Större mängd än 2p.  
Relativ mängd:  
Relativ mängd:  
 +
1p: Liten relativ mängd i verksamheten  
1p: Liten relativ mängd i verksamheten  
 +
2p: Medelstor mängd i verksamheten
2p: Medelstor mängd i verksamheten
 +
3p: Stor relativ mängd i verksamheten
3p: Stor relativ mängd i verksamheten
-
Miljöpåverkan:   
+
 
 +
Miljöpåverkan:  
 +
   
1p: Lokal, begränsad miljöpåverkan som är lättåtgärdad och ger kortsiktiga minimala skador.  
1p: Lokal, begränsad miljöpåverkan som är lättåtgärdad och ger kortsiktiga minimala skador.  
 +
2p: Medelstor miljöpåverkan.
2p: Medelstor miljöpåverkan.
 +
3p: Långsiktig miljöpåverkan som är svåråtgärdad och ger allvarliga skador. Ex. global miljöpåverkan såsom växthuseffekten, ozonskiktet eller tungmetaller och organiska miljögifter.  
3p: Långsiktig miljöpåverkan som är svåråtgärdad och ger allvarliga skador. Ex. global miljöpåverkan såsom växthuseffekten, ozonskiktet eller tungmetaller och organiska miljögifter.  
Miljörelaterad hantering:  
Miljörelaterad hantering:  
-
1p: Optimal hantering, fungerande rutin, bästa teknik, liten sannolikhet för olycka.  
+
 
 +
1p: Optimal hantering, fungerande rutin, bästa teknik, liten sannolikhet för olycka.
 +
2p: Medelgod hantering. Förbättringspotential finns.  
2p: Medelgod hantering. Förbättringspotential finns.  
 +
3p: Dålig hantering, ingen rutin eller stor sannolikhet för olycka.
3p: Dålig hantering, ingen rutin eller stor sannolikhet för olycka.
 +
Teknisk möjlighet: Teknisk möjlighet för verksamheten
Teknisk möjlighet: Teknisk möjlighet för verksamheten
 +
1p: Verksamheten har inga eller minimala möjligheter att påverka denna miljöaspekt. Det styrs helt av andra.  
1p: Verksamheten har inga eller minimala möjligheter att påverka denna miljöaspekt. Det styrs helt av andra.  
 +
2p: Verksamheten har begränsad möjlighet att påverka denna miljöaspekt. Det styrs till lika stor del av verksamheten som av andra.  
2p: Verksamheten har begränsad möjlighet att påverka denna miljöaspekt. Det styrs till lika stor del av verksamheten som av andra.  
 +
3p: Verksamheten har mycket goda möjligheter att påverka denna miljöaspekt. Det styrs nästan helt av verksamheten.  
3p: Verksamheten har mycket goda möjligheter att påverka denna miljöaspekt. Det styrs nästan helt av verksamheten.  
-
*Verksamhet avser förvaltningen eller bolaget.  
+
 
 +
(anm)Verksamhet avser förvaltningen eller bolaget.  
Intressenter/förebild: Viktiga frågor att arbeta med enligt intressenter eller som förebild
Intressenter/förebild: Viktiga frågor att arbeta med enligt intressenter eller som förebild
-
1p: Inga intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas aldrig utåt och möter aldrig allmänheten.  
+
 
 +
1p: Inga intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas aldrig utåt och möter aldrig allmänheten.
 +
2p: Några intressenter är ganska intresserade av detta. Möter allmänheten ibland.  
2p: Några intressenter är ganska intresserade av detta. Möter allmänheten ibland.  
 +
3p: Intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas utåt och möter ofta allmänheten. Kan förekomma i massmedia och den allmänna debatten.  
3p: Intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas utåt och möter ofta allmänheten. Kan förekomma i massmedia och den allmänna debatten.  
Ekonomi: Möjlighet till ekonomisk besparing/vinst
Ekonomi: Möjlighet till ekonomisk besparing/vinst
 +
1p: Ingen möjlighet till ekonomisk besparing/vinst.  
1p: Ingen möjlighet till ekonomisk besparing/vinst.  
 +
2p: Möjlighet till långsiktig ekonomisk besparing/vinst.  
2p: Möjlighet till långsiktig ekonomisk besparing/vinst.  
-
3p: Möjlighet till kortsiktig och långsiktig ekonomisk besparing/vinst.  
+
 
-
</nowiki>
+
3p: Möjlighet till kortsiktig och långsiktig ekonomisk besparing/vinst.

Versionen från 10 mars 2010 kl. 14.42

[[Fil:Miljöaspektlista.jpg ]]

Typ av miljöpåverkan

Bokstäverna avser Naturvårdsverkets tretton miljöhot.

a. Växthuseffekten b. Uttunning av ozonskiktet c. Försurning d. Marknära ozon e. Luftföroreningar och buller f. Övergödning g. Metaller h. Organiska miljögifter i. Introduktion och spridning av främmande organismer j. Hot biologisk mångfald k. Överuttag av lagerresurser l. Exploatering av mark och vatten m. Brutna kretslopp, avfall och miljöfarliga restprodukter

Vid bedömning av miljöaspekterna enligt de nedanstående kategorierna tas hänsyn till miljöaspekten vid användning, som avfall och dess råvaruinnehåll där möjligt.

Absolut mängd:

1p: mindre mängd än 2p

2p: Material 10 – 1000 ton/år, alt 0,25 – 1 miljon kr/år

Kemikalier 0,5 – 100 ton/år

Energi 10 – 500 MWh/år, utöver kontorslokaler

Vatten 0,2 – 0,5 kubikmeter/dag och anställd

Transporter 103,5 – 207 ton koldioxid/år (50 000 – 100 000 mil/år)

Avfall 10 – 1000 ton/år

Farligt avfall 0,1 – 1ton/år

Utsläpp 0,5 – 1 ton lösningsmedel, vatten med 0,1 – 1 ton kemikalier per år, risk för 25 – 200 liter spill


3p: Större mängd än 2p.

Relativ mängd:

1p: Liten relativ mängd i verksamheten

2p: Medelstor mängd i verksamheten

3p: Stor relativ mängd i verksamheten


Miljöpåverkan:

1p: Lokal, begränsad miljöpåverkan som är lättåtgärdad och ger kortsiktiga minimala skador.

2p: Medelstor miljöpåverkan.

3p: Långsiktig miljöpåverkan som är svåråtgärdad och ger allvarliga skador. Ex. global miljöpåverkan såsom växthuseffekten, ozonskiktet eller tungmetaller och organiska miljögifter.

Miljörelaterad hantering:

1p: Optimal hantering, fungerande rutin, bästa teknik, liten sannolikhet för olycka.

2p: Medelgod hantering. Förbättringspotential finns.

3p: Dålig hantering, ingen rutin eller stor sannolikhet för olycka.


Teknisk möjlighet: Teknisk möjlighet för verksamheten

1p: Verksamheten har inga eller minimala möjligheter att påverka denna miljöaspekt. Det styrs helt av andra.

2p: Verksamheten har begränsad möjlighet att påverka denna miljöaspekt. Det styrs till lika stor del av verksamheten som av andra.

3p: Verksamheten har mycket goda möjligheter att påverka denna miljöaspekt. Det styrs nästan helt av verksamheten.

(anm)Verksamhet avser förvaltningen eller bolaget.

Intressenter/förebild: Viktiga frågor att arbeta med enligt intressenter eller som förebild

1p: Inga intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas aldrig utåt och möter aldrig allmänheten.

2p: Några intressenter är ganska intresserade av detta. Möter allmänheten ibland.

3p: Intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas utåt och möter ofta allmänheten. Kan förekomma i massmedia och den allmänna debatten.

Ekonomi: Möjlighet till ekonomisk besparing/vinst

1p: Ingen möjlighet till ekonomisk besparing/vinst.

2p: Möjlighet till långsiktig ekonomisk besparing/vinst.

3p: Möjlighet till kortsiktig och långsiktig ekonomisk besparing/vinst.

Personliga verktyg