Miljöaspektlista (2013-12-12)

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Fil:Miljoaspektslista20131212.jpg')
Rad 1: Rad 1:
-
Fil:Miljoaspektslista20131212.jpg
+
 
 +
 
 +
[[Fil:Miljoaspektslista20131212.jpg]]
 +
 
 +
===Typ av miljöpåverkan===
 +
 
 +
De nationella miljömålen
 +
1. Frisk luft
 +
2. Grundvatten av god kvalitet
 +
3. Levande sjöar och vatttendrag
 +
4. Myllrande våtmarker
 +
5. Hav i balans och levande kust och skärgård
 +
6. Ingen övergödning
 +
7. Levande skogar
 +
8. Bara naturlig försurning
 +
9. Rikt odlingslandskap
 +
10. Storslagen fjällmiljö
 +
11. God bebyggd miljö
 +
12. Giftfri miljö
 +
13. Säker strålmiljö
 +
14. Skyddande ozonskikt
 +
15. Begränsad klimatpåverkan
 +
16. Ett rikt växt- och djurliv
 +
 
 +
Vid bedömning enligt nedanstående kategorier tas hänsyn till miljöaspekten vid användning, som avfall och dess råvaruinnehåll där möjligt.
 +
 
 +
Mängd:
 +
1p: Liten mängd
 +
2p: Medelstor mängd
 +
3p: Stor mängd
 +
 
 +
Miljöpåverkan strider mot de nationella miljömålen?: 
 +
1p: Lite eller inte alls.
 +
2p: Medelstor miljöpåverkan.
 +
3p: Mycket stor miljöpåverkan som strider mycket mot de nationella miljömålen.
 +
 
 +
Miljörelaterad hantering:
 +
1p: Optimal hantering, fungerande rutin, bästa teknik, liten sannolikhet för olycka.
 +
2p: Medelgod hantering. Förbättringspotential finns.
 +
3p: Dålig hantering, ingen rutin eller stor sannolikhet för olycka.
 +
 
 +
Teknisk och ekonomisk möjlighet:
 +
1p: Verksamheten har inga tekniska eller ekonomiska möjligheter att påverka denna miljöaspekt.
 +
2p: Verksamheten har begränsad teknisk och ekonomisk möjlighet att påverka denna miljöaspekt.
 +
3p: Verksamheten har mycket god teknisk och ekonomisk möjlighet att påverka denna miljöaspekt.
 +
 
 +
Intressenter/krav: Viktiga frågor att arbeta med enligt intressenter / Politiska kravdokument såsom Lundaeko
 +
1p: Inga intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas aldrig utåt allmänheten. Finns inte med i politiska kravdokument.
 +
2p: Några intressenter är ganska intresserade av detta. Möter allmänheten ibland.
 +
3p: Intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas ofta utåt allmänheten. Förekommer i massmedia och den allmänna debatten. Finns med i politiska kravdokument.
 +
 
 +
 
 +
 
 +
[[Kategori:styrdokument]]
 +
[[kategori:antaget dokument]]

Versionen från 12 december 2013 kl. 10.52


Fil:Miljoaspektslista20131212.jpg

Typ av miljöpåverkan

De nationella miljömålen 1. Frisk luft 2. Grundvatten av god kvalitet 3. Levande sjöar och vatttendrag 4. Myllrande våtmarker 5. Hav i balans och levande kust och skärgård 6. Ingen övergödning 7. Levande skogar 8. Bara naturlig försurning 9. Rikt odlingslandskap 10. Storslagen fjällmiljö 11. God bebyggd miljö 12. Giftfri miljö 13. Säker strålmiljö 14. Skyddande ozonskikt 15. Begränsad klimatpåverkan 16. Ett rikt växt- och djurliv

Vid bedömning enligt nedanstående kategorier tas hänsyn till miljöaspekten vid användning, som avfall och dess råvaruinnehåll där möjligt.

Mängd: 1p: Liten mängd 2p: Medelstor mängd 3p: Stor mängd

Miljöpåverkan strider mot de nationella miljömålen?: 1p: Lite eller inte alls. 2p: Medelstor miljöpåverkan. 3p: Mycket stor miljöpåverkan som strider mycket mot de nationella miljömålen.

Miljörelaterad hantering: 1p: Optimal hantering, fungerande rutin, bästa teknik, liten sannolikhet för olycka. 2p: Medelgod hantering. Förbättringspotential finns. 3p: Dålig hantering, ingen rutin eller stor sannolikhet för olycka.

Teknisk och ekonomisk möjlighet: 1p: Verksamheten har inga tekniska eller ekonomiska möjligheter att påverka denna miljöaspekt. 2p: Verksamheten har begränsad teknisk och ekonomisk möjlighet att påverka denna miljöaspekt. 3p: Verksamheten har mycket god teknisk och ekonomisk möjlighet att påverka denna miljöaspekt.

Intressenter/krav: Viktiga frågor att arbeta med enligt intressenter / Politiska kravdokument såsom Lundaeko 1p: Inga intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas aldrig utåt allmänheten. Finns inte med i politiska kravdokument. 2p: Några intressenter är ganska intresserade av detta. Möter allmänheten ibland. 3p: Intressenter intresserar sig för dessa frågor. De redovisas ofta utåt allmänheten. Förekommer i massmedia och den allmänna debatten. Finns med i politiska kravdokument.

Personliga verktyg