Miljöledning - en del i verksamhetssystemet

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
-
Miljöledning ingår i tekniska förvaltningens verksamhetssystem tillsammans med arbetsmiljö och kvalitet.  Verksamhetssystemet har utvecklats gradvis sedan början av 2000-talet.
+
Miljöledning ingår i tekniska förvaltningens verksamhetssystem tillsammans med arbetsmiljö och kvalitet.  <br/> Verksamhetssystemet har utvecklats gradvis sedan början av 2000-talet.
Ändrade förutsättningar tillsammans med teknikutveckling och nya användarkrav innebär ett behov av att se över systemets utformning. Ett första steg är att på prov presentera miljöledningsdelen separat i wiki-format.  
Ändrade förutsättningar tillsammans med teknikutveckling och nya användarkrav innebär ett behov av att se över systemets utformning. Ett första steg är att på prov presentera miljöledningsdelen separat i wiki-format.  
Rad 20: Rad 20:
-
• Arbetsplats Kristallen innebär att en del miljörutiner blir gemensamma för alla förvaltningar i huset. För att undvika dubbelarbete och göra information enkel att hitta, samarbetar förvaltningarnas miljösamordnare, bland annat genom denna miljö-wiki.  
+
• Arbetsplats Kristallen innebär att en del miljörutiner blir gemensamma för alla förvaltningar i huset. För att undvika dubbelarbete och göra information enkel att hitta, samarbetar förvaltningarnas miljösamordnare bland annat genom denna miljö-wiki.  

Versionen från 14 augusti 2014 kl. 13.26

Miljöledning ingår i tekniska förvaltningens verksamhetssystem tillsammans med arbetsmiljö och kvalitet.
Verksamhetssystemet har utvecklats gradvis sedan början av 2000-talet. Ändrade förutsättningar tillsammans med teknikutveckling och nya användarkrav innebär ett behov av att se över systemets utformning. Ett första steg är att på prov presentera miljöledningsdelen separat i wiki-format.


Hör gärna av dig till kontorets representant i verksamhetsrådet, eller direkt till Katarina Granstedt, kommunikatör/verks.utvecklare, med frågor och synpunkter kring verksamhetssystem och miljö-wiki.


Miljöledning ingår fortfarande i vårt verksamhetssystem men lämpar sig för publicering på annan plattform eftersom:

• Miljöledningsdelen följer kommunövergripande riktlinjer och granskas utifrån krav som antagits av kommunstyrelsen, medan andra delar av vårt verksamhetssystem är mer förvaltningsspecifika.


• Miljöledningsdelen granskas genom revision varje år. Vart tredje år ska en extern revisor ha tillgång till alla delar, övriga år genomför vi intern revision med hjälp av kollegor eller konsult. Att särskilja dokument om miljöledning underlättar både planering och genomförande av revision. Andra delar av vårt verksamhetssystem revideras inte.


• Alla förvaltningar/bolag i Lunds kommun har ett miljöledningssystem som är uppbyggt på samma sätt och det finns ett nätverk för utveckling och erfarenhetsutbyte. Att särskilja dokument om miljöledning från andra delar av vårt verksamhetssystem underlättar jämförelser och samarbete.


• Arbetsplats Kristallen innebär att en del miljörutiner blir gemensamma för alla förvaltningar i huset. För att undvika dubbelarbete och göra information enkel att hitta, samarbetar förvaltningarnas miljösamordnare bland annat genom denna miljö-wiki.


• Wiki-format är bekant för många och vår miljö-wiki ligger i Lunds egen IT-miljö med samma säkerhet som övriga system. Vårt intranät, Inloggad, står inför en större, välbehövlig, omarbetning och lösningen med dokument på såväl nätverksplats som intranät är inte optimal. Annan teknik kan komma att ersätta wiki-lösningen så småningom, men materialet är då enkelt att flytta.


• Tidigare dokument har producerats vid olika tidpunkter med varierande kvalitet. Antalet dokument är stort och mer ”klarspråk” skulle göra materialet mer tillgängligt. Texterna i vår miljö-wiki har omarbetats för bättre överblick och användbarhet.

Personliga verktyg