Miljöledningens delar och hur de samverkar

Från Miljoledning

Version från den 10 mars 2010 kl. 13.36 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Fil:Flödesschema miljöledning sbk.jpg

Innehåll

Utsläpp till luft, mark, vatten och avlopp

 • Bilavgaser
 • Gatufärg
 • Olja
 • avloppsvatten

Miljöproblem för verksamhetens omgivning (buller, lukt och strålning – ej egen arbetsmiljö)

 • Byggnadsbuller
 • sprayfärglukt

Kemikalier

 • Olja
 • Fotokemikalier
 • Färg
 • Verkstadskemikalier
 • Klister
 • Rengöringsprodukter
 • Plotterbläck

Inflöden (förbrukning av naturresurser inkl. energi)

 • El, värme, varmvatten
 • Papper, sprayfärg
 • Möbler
 • Byggnadsmaterial
 • Kontorsmaterial
 • Kontorselektronik, mätinstrument
 • Lamineringsplast

Transporter

 • Tjänsteresor, flyg, tåg, cykel
 • Egen bil i tjänst
 • Fordon
 • Till- och från arbetet
 • Entreprenörers transporter
 • Leverantörstransporter

Avfall, farligt avfall

 • Elektronik
 • Papper, plast, glas, metall, kartong
 • Lysrör, lågenergilampor
 • Batterier
 • Olja
 • Byggavfall, skrot
 • Toners
 • Hushållsavfall

Utflöden (produkt eller tjänst)

 • GIS resultat
 • Kartor
 • Geografiska data
 • Fastighetsbildning
 • Planer
 • Samhällsbyggnadsprocessen

Indirekta effekter av produkten eller tjänsten

 • Miljöeffekter av samhällets uppbyggnad t.ex. transporter, uppvärmning, hälsa, trygghet, säkerhet
Personliga verktyg