Miljöpolicy för Stadsbyggnadskontoret

Från Miljoledning

Version från den 20 april 2010 kl. 06.33 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Stadsbyggnadskontoret arbetar under byggnadsnämnden med två ansvarsområden nämligen plan- och bygglovsverksamhet samt lantmäteriverksamhet. Båda ansvarsområdena handlar övergripande om samhällsplanering vilket innebär strategisk och fysisk planering, bygglov och rådgivning samt fastighetsbildning och geografisk informationshantering i form av översiktlig planering, fördjupad planering, detaljplaner, fastighetsbildning, bygglovgivning, byggsamråd, kontrollplaner, slutbevis, kart- och GIS-verksamhet samt upprätthållande av kommunens stomnät. Förutom de formella uppdragen skall Stadsbyggnadskontoret driva utvecklingsarbete för en god bebyggd miljö och ett hållbart samhälle. Hur planeringen utförs påverkar naturligtvis miljöpåverkan starkt.

Syftet är att minimera den negativa miljöpåverkan, förebygga föroreningar, hushålla med naturresurser och söka finna moderna miljöanpassade lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen. Detta arbete sker i den löpande planeringsprocessen som kravställs i tillämplig lagstiftning, såsom PBL och övriga krav.

Stadsbyggnadskontoret åtar sig att ständigt förbättra sig i sitt arbete inom alla delar av sin verksamhet, även den som gäller miljön.

Denna miljöpolicy är framtagen av Stadsbyggnadskontorets utsedda miljöprojektgrupp och fastställd av Stadsbyggnadskontorets ledning.

Lund, 26 november 2007

Inga Hallén Stadsbyggnadsdirektör

Personliga verktyg