Miljöredovisning, övervakning och mätning

Från Miljoledning

Version från den 22 februari 2018 kl. 15.18 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Syfte Denna rutin säkerställer att Stadsbyggnadskontoret tar fram en årlig miljöredovisning i Stratsys, där LundaEko och miljöledning är intregrerade, och att det sker en kontinuerlig kontroll och övervakning av förbrukningsstatistik och andra mätbara miljöaspekter så att dessa kan följas upp från år till år.

Genomförande

Miljöredovisning

En miljöredovisning tas fram årligen (se tidsplan) av miljösamordnaren tillsammans med miljöledningsgruppen. Miljöredovisningen innehåller följande delar:

  • Stadsbyggnadskontorets miljöpolicy.
  • En kort beskrivning av de betydande miljöaspekterna.
  • Miljömålen samt hur man levt upp till dessa. En presentation av relevanta nyckeltal.


Miljöredovisningen godkänns av Stadsbyggnadsdirektören. Miljöredovisningen ingår som en del i förvaltningens årsredovisning och fastställs av nämnden.

Personliga verktyg