Miljöredovisning, övervakning och mätning

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Syfte Denna rutin säkerställer att Stadsbyggnadskontoret tar fram en årlig miljöredovisning och att det sker en kontinuerlig kontroll och övervakning av förbrukningsstatistik och andra mätbara miljöaspekter så att dessa kan följas upp från år till år.

Genomförande

Miljöredovisning

En miljöredovisning tas fram årligen (se tidsplan) av miljösamordnaren tillsammans med miljöledningsgruppen. Miljöredovisningen innehåller följande delar:

 • Stadsbyggnadskontorets miljöpolicy.
 • En kort beskrivning av de betydande miljöaspekterna.
 • De övergripande och detaljerade målen samt hur man levt upp till dessa. En presentation av relevanta nyckeltal.
 • En presentation av de kommungemensamma nyckeltalen för förvaltningen.

Miljöredovisningen godkänns av Stadsbyggnadsdirektören. Miljöredovisningen ingår som en del i förvaltningens årsredovisning och fastställs av nämnden.

Nyckeltal

Inför miljöredovisningen tas följande nyckeltal fram om möjligt:

 • De betydande miljöaspekterna.
 • De detaljerade målens nyckeltal.
 • De kommungemensamma nyckeltalen.

De kommungemensamma nyckeltalen är:

 • Hushållsavfall (kg/brukare och år)
 • Värmeförbrukning (kWh/kvm)
 • Elförbrukning (kWh/kvm)
 • Andel anställda som genomgått olika sorters miljörelaterad utbildning under året (%)
 • Koldioxidutsläpp från transporter (ton/förvaltning)
 • Antal årsarbetare

Ovanstående data kollas upp genom instruktioner som finns hos miljösamordnaren.

Personliga verktyg