Nödlägesberedskap

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
Rad 11: Rad 11:
   
   
Riskanalysen, som ligger till grund för och '''Kris och katastrofplan, KKP, för stadsbyggnadskontoret''' uppdateras årligen. Adresslistorna uppdateras kontinuerligt av löneadministratören.
Riskanalysen, som ligger till grund för och '''Kris och katastrofplan, KKP, för stadsbyggnadskontoret''' uppdateras årligen. Adresslistorna uppdateras kontinuerligt av löneadministratören.
 +
 +
RSA finns i Stratsys sedan 2018.
[[kategori:styrdokument]]
[[kategori:styrdokument]]
[[kategori:antaget dokument]]
[[kategori:antaget dokument]]

Nuvarande version från 2 februari 2018 kl. 14.50

Syfte Denna rutin säkerställer att olycksrisker identifieras och att beredskap finns för att minimera miljöpåverkan i samband med nödläge.

Genomförande

Genom särskild genomförd riskanalys av förvaltningen eller andra genomgångar såsom skyddsronden identifieras och dokumenteras brister. Dessa samlas sedan i Kris och katastrofplan, KKP, för stadsbyggnadskontoret som hanterar nödlägesberedskapen. Kris och katastrofplanen finns tillsammans med adresslistor över personalen på medarbetarportalen. Av sekretesskäl finns inte adresslistorna tillgängliga via webben. Listorna förvaras därför dessutom som pappersutskrifter hos Administrativa avdelningen.

Miljörisker listas och värderas i miljöaspektlistan. Här värderas tänkbara nödlägen, dessutom värderas alla miljöaspekter i sannolikhet för olycka genom den miljörelaterade hanteringen.

Vid nödlägen följs Kris och katastrofplanen. Denna bygger på en riskanalys av Stadsbyggnadskontorets lokaler (inklusive risker för miljöpåverkan).

Riskanalysen, som ligger till grund för och Kris och katastrofplan, KKP, för stadsbyggnadskontoret uppdateras årligen. Adresslistorna uppdateras kontinuerligt av löneadministratören.

RSA finns i Stratsys sedan 2018.

Personliga verktyg