Omvärldsanalys och intressentanalys

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Genomförande

En enkel omvärldsanalys görs för att identifiera förhållanden som innebär risker/möjligheter att uppnå Stadsbyggnadskontorets miljömål. Prioriterade förhållanden kan leda till aktiviteter (i IT-ledningsstödet stratsys) eller förändrade rutiner/processer. Se instruktioner i mallen.

En enkel intressentanalys görs för att identifiera verksamhetens intressenter och deras relevanta krav/förväntningar som innebär risker/möjligheter att uppnå Stadsbyggnadskontorets miljömål. Prioriterade krav ska räknas som bindande krav och kan leda till aktiviteter (i stratsys) eller förändrade rutiner/processer. Se instruktioner i mallen.

Personliga verktyg