Organisationsstruktur och ansvar

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med ''''Organisationsstruktur och ansvar''' Genomförande Organisationens miljöroller är definierade nedan samt i specifika rutiner (se vilka som berörs under rubriken ”ber…')
 
(6 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
-
'''Organisationsstruktur och ansvar'''
+
'''Organisationsstruktur och ansvar hos SBK'''
Genomförande  
Genomförande  
Rad 8: Rad 8:
   
   
-
1. Nämndens roll
+
==Nämndens roll==
-
Miljöpolicyn ska kommuniceras till nämnden. Nämnden är miljöpolicyns mest inflytelserika intressent. Miljöredovisningen fastställs av nämnden.  
+
[[Miljöpolicy för Stadsbyggnadskontoret|Miljöpolicyn]] ska kommuniceras till nämnden. Nämnden är miljöpolicyns mest inflytelserika intressent. Miljöredovisningen fastställs av nämnden.  
   
   
-
2. Stadsbyggnadsdirektörens roll
+
==Stadsbyggnadsdirektörens roll==
-
·        Stadsbyggnadsdirektören är ytterst ansvarig för verksamheten och är miljöledningssystemets högsta ledning.  
+
*Stadsbyggnadsdirektören är ytterst ansvarig för verksamheten och är miljöledningssystemets högsta ledning.  
-
·        Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att tillhandahålla nödvändiga resurser för att upprätta, införa, underhålla och förbättra miljöledningssystemet.  
+
*Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att tillhandahålla nödvändiga resurser för att upprätta, införa, underhålla och förbättra miljöledningssystemet.  
-
·        Stadsbyggnadsdirektören är ansvarig för att miljöpolicyn efterlevs.  
+
*Stadsbyggnadsdirektören är ansvarig för att miljöpolicyn efterlevs.  
-
·        Stadsbyggnadsdirektören har befogenhet att godkänna samtliga dokument.  
+
*Stadsbyggnadsdirektören har befogenhet att godkänna samtliga dokument.  
   
   
-
3. Ledningsgruppens roll
+
==Ledningsgruppens roll==
Ledningsgruppen består av Stadsbyggnadsdirektören och avdelningscheferna.
Ledningsgruppen består av Stadsbyggnadsdirektören och avdelningscheferna.
Rad 32: Rad 32:
   
   
-
Ledningsgruppen ansvarar för att säkerställa att miljöledningssystemet är realistiskt och att ständiga förbättringar görs för att minska Stadsbyggnadskontorets miljöpåverkan.  
+
Ledningsgruppen ansvarar för att säkerställa att miljöledningssystemet är tillräckligt och verkningsfullt och att ständiga förbättringar görs för att minska Stadsbyggnadskontorets miljöpåverkan.  
   
   
-
4. Avdelningschefernas roll
+
==Avdelningschefernas roll==
Avdelningscheferna är ansvariga för  
Avdelningscheferna är ansvariga för  
-
·        att rutiner, mål, handlingsplaner och övriga styrande dokument följs inom sitt verksamhetsområde
+
*att rutiner, mål, handlingsplaner och övriga styrande dokument följs inom sitt verksamhetsområde
-
·        att det finns en stående miljöpunkt på avdelningsmöten
+
*att det finns en stående miljöpunkt på avdelningsmöten
-
·        att information om miljöledningsarbetet når alla anställda på avdelningen  
+
*att information om miljöledningsarbetet når alla anställda på avdelningen  
-
·        att det årligen budgeteras för sin avdelnings miljöarbete samt att miljöombud har erforderliga resurser att fullfölja sina uppdrag.  
+
*att det årligen budgeteras för sin avdelnings miljöarbete samt att miljöombud har erforderliga resurser att fullfölja sina uppdrag.  
   
   
-
5. Miljösamordnarens roll  
+
==Miljösamordnarens roll==
Miljösamordnaren är ledningens representant, utsedd av Stadsbyggnadsdirektören, som ser till att kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun/ISO 14001 är uppfyllda och som rapporterar miljöledningssystemets prestanda till högsta ledningen.  
Miljösamordnaren är ledningens representant, utsedd av Stadsbyggnadsdirektören, som ser till att kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun/ISO 14001 är uppfyllda och som rapporterar miljöledningssystemets prestanda till högsta ledningen.  
Rad 56: Rad 56:
Miljösamordnaren ansvarar för att
Miljösamordnaren ansvarar för att
-
·        upprätthålla aktualitet på miljöledningssystemets dokument  
+
*upprätthålla aktualitet på miljöledningssystemets dokument  
-
·        hålla laglistan aktuell och informera berörda
+
*hålla laglistan aktuell och informera berörda
-
·        bereda underlag till ledningens genomgång
+
*bereda underlag till ledningens genomgång
-
·        sammankalla och leda miljöledningsgruppen
+
*sammankalla och leda miljöledningsgruppen
-
·        förslag på miljöförbättringar som inkommit diskuteras på miljöledningsgruppens möten
+
*förslag på miljöförbättringar som inkommit diskuteras på miljöledningsgruppens möten
   
   
-
6. Miljöledningsgruppens roll
+
==Miljöledningsgruppens roll==
Miljöledningsarbetet företas i det ordinarie ledningsgruppsarbetet vid Stadsbyggnadskontoret.  Den ordinarie ledningsgruppen är således Stadsbyggnadskontorets miljöledningsgrupp. Representanter i denna är förvaltningschefen och avdelningscheferna. Kompetens från olika verksamheter inom förvaltningen adjungeras vid behov.
Miljöledningsarbetet företas i det ordinarie ledningsgruppsarbetet vid Stadsbyggnadskontoret.  Den ordinarie ledningsgruppen är således Stadsbyggnadskontorets miljöledningsgrupp. Representanter i denna är förvaltningschefen och avdelningscheferna. Kompetens från olika verksamheter inom förvaltningen adjungeras vid behov.
Rad 78: Rad 78:
   
   
-
7. Miljöombudens roll
+
==Miljöombudens roll==
Det finns inga speciellt utvalda miljöombud på Stadsbyggnadskontoret. Samtliga anställda är representanter för förvaltningens miljöarbete.
Det finns inga speciellt utvalda miljöombud på Stadsbyggnadskontoret. Samtliga anställda är representanter för förvaltningens miljöarbete.
Rad 84: Rad 84:
   
   
-
8. Personalens roll  
+
==Personalens roll==
Alla anställda har ett ansvar för att följa de styrande dokument (såsom policy, mål, rutiner) de berörs av
Alla anställda har ett ansvar för att följa de styrande dokument (såsom policy, mål, rutiner) de berörs av
 +
 +
 +
[[Kategori:Styrdokument]]
 +
[[Kategori:Antaget dokument]]

Nuvarande version från 16 oktober 2019 kl. 12.16

Organisationsstruktur och ansvar hos SBK

Genomförande


Organisationens miljöroller är definierade nedan samt i specifika rutiner (se vilka som berörs under rubriken ”berörda” i respektive rutin). För ytterligare beskrivning av ansvar och befogenheter hänvisas till gällande attestreglemente och delegationsordning.


Innehåll

Nämndens roll

Miljöpolicyn ska kommuniceras till nämnden. Nämnden är miljöpolicyns mest inflytelserika intressent. Miljöredovisningen fastställs av nämnden.


Stadsbyggnadsdirektörens roll

 • Stadsbyggnadsdirektören är ytterst ansvarig för verksamheten och är miljöledningssystemets högsta ledning.
 • Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att tillhandahålla nödvändiga resurser för att upprätta, införa, underhålla och förbättra miljöledningssystemet.
 • Stadsbyggnadsdirektören är ansvarig för att miljöpolicyn efterlevs.
 • Stadsbyggnadsdirektören har befogenhet att godkänna samtliga dokument.


Ledningsgruppens roll

Ledningsgruppen består av Stadsbyggnadsdirektören och avdelningscheferna.


Ledningsgruppen ansvarar för att säkerställa att miljöledningssystemet är tillräckligt och verkningsfullt och att ständiga förbättringar görs för att minska Stadsbyggnadskontorets miljöpåverkan.


Avdelningschefernas roll

Avdelningscheferna är ansvariga för

 • att rutiner, mål, handlingsplaner och övriga styrande dokument följs inom sitt verksamhetsområde
 • att det finns en stående miljöpunkt på avdelningsmöten
 • att information om miljöledningsarbetet når alla anställda på avdelningen
 • att det årligen budgeteras för sin avdelnings miljöarbete samt att miljöombud har erforderliga resurser att fullfölja sina uppdrag.


Miljösamordnarens roll

Miljösamordnaren är ledningens representant, utsedd av Stadsbyggnadsdirektören, som ser till att kraven på miljöledningssystem i Lunds kommun/ISO 14001 är uppfyllda och som rapporterar miljöledningssystemets prestanda till högsta ledningen.

Miljösamordnaren ansvarar för att

 • upprätthålla aktualitet på miljöledningssystemets dokument
 • hålla laglistan aktuell och informera berörda
 • bereda underlag till ledningens genomgång
 • sammankalla och leda miljöledningsgruppen
 • förslag på miljöförbättringar som inkommit diskuteras på miljöledningsgruppens möten


Miljöledningsgruppens roll

Miljöledningsarbetet företas i det ordinarie ledningsgruppsarbetet vid Stadsbyggnadskontoret. Den ordinarie ledningsgruppen är således Stadsbyggnadskontorets miljöledningsgrupp. Representanter i denna är förvaltningschefen och avdelningscheferna. Kompetens från olika verksamheter inom förvaltningen adjungeras vid behov.


Minst en gång per år gås hela miljöledningsssytemet igenom och ändringar protkollförs.


Miljöombudens roll

Det finns inga speciellt utvalda miljöombud på Stadsbyggnadskontoret. Samtliga anställda är representanter för förvaltningens miljöarbete.


Personalens roll

Alla anställda har ett ansvar för att följa de styrande dokument (såsom policy, mål, rutiner) de berörs av

Personliga verktyg