Revisionsprogram

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 85: Rad 85:
12. Dokumentstyrning
12. Dokumentstyrning
-
'''Anm.:'''
+
'''Anm.:''' Genomfört!
Rad 99: Rad 99:
15. Avvikelser
15. Avvikelser
-
'''Anm.:'''
+
''''''Anm.:''' Genomfört!
Rad 113: Rad 113:
18. Miljöredovisning
18. Miljöredovisning
-
'''Anm.:'''
+
'''Anm.:''' Genomfört!
 +
 
 +
 
 +
===Hösten 2011===
 +
 
 +
 
 +
'''Stycke som ska revideras:'''
 +
 
 +
6. Handlingsplaner (Miljöledningsprogram)
 +
 
 +
'''Anm.:''' Genomfört!
 +
 
 +
 
 +
===Våren 2012===
 +
 
 +
'''Stycke som ska revideras:'''
 +
 
 +
4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)
 +
 
 +
5. Detaljerade miljömål
 +
 
 +
 
 +
===Hösten 2012===
 +
 
 +
'''Stycke som ska revideras:'''
 +
 
 +
11. Verksamhetsrutiner
 +
 
 +
12. Dokumentstyrning
 +
 
 +
 
 +
===Våren 2013===
 +
 
 +
'''Stycke som ska revideras:'''
 +
 
 +
8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)
 +
 
 +
9. Kommunikation
 +
 
 +
10. Miljöledningsrutiner
 +
 
 +
 
 +
===Hösten 2013===
 +
 
 +
'''Stycke som ska revideras:'''
 +
 
 +
Samtliga stycken i kravlistan
[[Kategori:styrdokument]]
[[Kategori:styrdokument]]
[[kategori:antaget dokument]]
[[kategori:antaget dokument]]

Versionen från 5 december 2011 kl. 10.17

Syfte

Här anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras vid vilken tidpunkt under treårsperioden.


Metod

Revisionsprogrammet upprättas inför första internrevisionen i en treårsperiod. Hela miljöledningssystemet ska revideras under en treårsperiod. För varje revision anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras. Dag 1 i internrevisionen ska revisorerna läsa igenom respektive stycke för att få fram vilka dokument som ska granskas under dag 2


Innehåll

Våren 2008

Stycke som ska revideras:

Samtliga stycken i kravlistan

Anm.: Genomfört!


Hösten 2008

Stycke som ska revideras:

1. Miljöpolicy

2. Miljöaspekter

3. Lagar och andra krav

4. Övergripande miljömål


Anm.:Extern revision ersätter internrevisionen.


Våren 2009

Stycke som ska revideras:

1. Miljöpolicy

2. Miljöaspekter

3. Lagar och andra krav

4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)

5. Detaljerade miljömål

6. Handlingsplaner (Miljöledningsprogram)

7. Resurser, roller, ansvar och befogenheter (Organisation och ansvar)


Anm.: Genomgång gjord i april av Miljösamordnaren.


Hösten 2009

Stycke som ska revideras:

8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)

9. Kommunikation

10. Miljöledningsrutiner

Anm.: Genomgång gjord i oktober av Miljösamordarnaren. Ändring av miljöledningssystemet påverkat av att miljöledningsarbetet sker från ordinarie ledningsgruppen på SBK.


Våren 2010

Stycke som ska revideras:

11. Verksamhetsrutiner

12. Dokumentstyrning

Anm.: Genomfört!


Hösten 2010

Stycke som ska revideras:

13. Beredskap och agerande vid nödlägen (Nödlägesberedskap)

14. Övervakning och mätning

15. Avvikelser

'Anm.: Genomfört!


Våren 2011

Stycke som ska revideras:

16. Revision av miljöledningssystem

17. Ledningens genomgång

18. Miljöredovisning

Anm.: Genomfört!


Hösten 2011

Stycke som ska revideras:

6. Handlingsplaner (Miljöledningsprogram)

Anm.: Genomfört!


Våren 2012

Stycke som ska revideras:

4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)

5. Detaljerade miljömål


Hösten 2012

Stycke som ska revideras:

11. Verksamhetsrutiner

12. Dokumentstyrning


Våren 2013

Stycke som ska revideras:

8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)

9. Kommunikation

10. Miljöledningsrutiner


Hösten 2013

Stycke som ska revideras:

Samtliga stycken i kravlistan

Personliga verktyg