Revisionsprogram

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 12: Rad 12:
-
===Hösten 2011===
+
===2011===
Rad 22: Rad 22:
-
===Våren 2012===
+
===2012===
'''Stycke som ska revideras:'''
'''Stycke som ska revideras:'''
Rad 29: Rad 29:
5. Detaljerade miljömål
5. Detaljerade miljömål
-
 
-
 
-
===Hösten 2012===
 
-
 
-
'''Stycke som ska revideras:'''
 
11. Verksamhetsrutiner
11. Verksamhetsrutiner
Rad 40: Rad 35:
-
===Våren 2013===
+
===2013===
'''Stycke som ska revideras:'''
'''Stycke som ska revideras:'''
Rad 50: Rad 45:
10. Miljöledningsrutiner
10. Miljöledningsrutiner
-
 
+
===214===
-
===Hösten 2013===
+
-
 
+
-
'''Stycke som ska revideras:'''
+
Samtliga stycken i kravlistan
Samtliga stycken i kravlistan

Versionen från 5 december 2011 kl. 10.29

Syfte

Här anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras vid vilken tidpunkt under treårsperioden.


Metod

Revisionsprogrammet upprättas inför första internrevisionen i en treårsperiod. Hela miljöledningssystemet ska revideras under en treårsperiod. För varje revision anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras.

Innehåll

Aktuella revisioner

2011

Stycke som ska revideras:

6. Handlingsplaner (Miljöledningsprogram)

Anm.: Genomfört!


2012

Stycke som ska revideras:

4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)

5. Detaljerade miljömål

11. Verksamhetsrutiner

12. Dokumentstyrning


2013

Stycke som ska revideras:

8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)

9. Kommunikation

10. Miljöledningsrutiner

214

Samtliga stycken i kravlistanTidigare revisioner

Våren 2008

Stycke som ska revideras:

Samtliga stycken i kravlistan

Anm.: Genomfört!


Hösten 2008

Stycke som ska revideras:

1. Miljöpolicy

2. Miljöaspekter

3. Lagar och andra krav

4. Övergripande miljömål


Anm.:Extern revision ersätter internrevisionen.


Våren 2009

Stycke som ska revideras:

1. Miljöpolicy

2. Miljöaspekter

3. Lagar och andra krav

4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)

5. Detaljerade miljömål

6. Handlingsplaner (Miljöledningsprogram)

7. Resurser, roller, ansvar och befogenheter (Organisation och ansvar)


Anm.: Genomgång gjord i april av Miljösamordnaren.


Hösten 2009

Stycke som ska revideras:

8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)

9. Kommunikation

10. Miljöledningsrutiner

Anm.: Genomgång gjord i oktober av Miljösamordarnaren. Ändring av miljöledningssystemet påverkat av att miljöledningsarbetet sker från ordinarie ledningsgruppen på SBK.


Våren 2010

Stycke som ska revideras:

11. Verksamhetsrutiner

12. Dokumentstyrning

Anm.: Genomfört!


Hösten 2010

Stycke som ska revideras:

13. Beredskap och agerande vid nödlägen (Nödlägesberedskap)

14. Övervakning och mätning

15. Avvikelser

'Anm.: Genomfört!


Våren 2011

Stycke som ska revideras:

16. Revision av miljöledningssystem

17. Ledningens genomgång

18. Miljöredovisning

Anm.: Genomfört!

Personliga verktyg