Revisionsprogram

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
(3 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 11: Rad 11:
==Aktuella revisioner==
==Aktuella revisioner==
-
===2016===
+
===2019===
 +
'''Stycke som ska revideras:'''
 +
 
1 Organisationens förutsättningar och intressenters krav
1 Organisationens förutsättningar och intressenters krav
 +
2 Ledarskap
2 Ledarskap
 +
3 Miljöpolicy
3 Miljöpolicy
 +
4 Roller, ansvar och befogenheter
4 Roller, ansvar och befogenheter
 +
5 Miljöaspekter
5 Miljöaspekter
 +
6 Lagar och andra bindande krav
6 Lagar och andra bindande krav
-
 
+
===2020===
-
===2017===
+
'''Stycke som ska revideras:'''
7 Miljömål och åtgärder
7 Miljömål och åtgärder
 +
8 Kompetens och medvetenhet
8 Kompetens och medvetenhet
 +
9 Kommunikation
9 Kommunikation
 +
10 Miljöledningsrutiner
10 Miljöledningsrutiner
 +
11 Verksamhetsrutiner
11 Verksamhetsrutiner
 +
12 Dokumentstyrning
12 Dokumentstyrning
-
 
+
===2021===
-
===2018===
+
13 Beredskap och agerande vid nödlägen
13 Beredskap och agerande vid nödlägen
 +
14 Övervakning, mätning och miljöredovisning
14 Övervakning, mätning och miljöredovisning
 +
15 Revision av miljöledningssystem
15 Revision av miljöledningssystem
 +
16 Ledningens genomgång
16 Ledningens genomgång
 +
17 Avvikelser
17 Avvikelser
 +
18 Ständig förbättring
18 Ständig förbättring
 +
----
----
==Tidigare revisioner==
==Tidigare revisioner==
Rad 188: Rad 205:
Samtliga stycken i kravlistan
Samtliga stycken i kravlistan
 +
===2016===
 +
1 Organisationens förutsättningar och intressenters krav
 +
2 Ledarskap
 +
 +
3 Miljöpolicy
 +
 +
4 Roller, ansvar och befogenheter
 +
 +
5 Miljöaspekter
 +
 +
6 Lagar och andra bindande krav
 +
 +
 +
===2017===
 +
 +
7 Miljömål och åtgärder
 +
 +
8 Kompetens och medvetenhet
 +
 +
9 Kommunikation
 +
 +
10 Miljöledningsrutiner
 +
 +
11 Verksamhetsrutiner
 +
 +
12 Dokumentstyrning
 +
 +
 +
===2018===
 +
 +
13 Beredskap och agerande vid nödlägen
 +
 +
14 Övervakning, mätning och miljöredovisning
 +
 +
15 Revision av miljöledningssystem
 +
 +
16 Ledningens genomgång
 +
 +
17 Avvikelser
 +
 +
18 Ständig förbättring
[[Kategori:styrdokument]]
[[Kategori:styrdokument]]
[[kategori:antaget dokument]]
[[kategori:antaget dokument]]

Nuvarande version från 27 juni 2019 kl. 08.39

Syfte

Här anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras vid vilken tidpunkt under treårsperioden.


Metod

Revisionsprogrammet upprättas inför första internrevisionen i en treårsperiod. Hela miljöledningssystemet ska revideras under en treårsperiod. För varje revision anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras.

Innehåll

Aktuella revisioner

2019

Stycke som ska revideras:

1 Organisationens förutsättningar och intressenters krav

2 Ledarskap

3 Miljöpolicy

4 Roller, ansvar och befogenheter

5 Miljöaspekter

6 Lagar och andra bindande krav

2020

Stycke som ska revideras:

7 Miljömål och åtgärder

8 Kompetens och medvetenhet

9 Kommunikation

10 Miljöledningsrutiner

11 Verksamhetsrutiner

12 Dokumentstyrning

2021

13 Beredskap och agerande vid nödlägen

14 Övervakning, mätning och miljöredovisning

15 Revision av miljöledningssystem

16 Ledningens genomgång

17 Avvikelser

18 Ständig förbättring


Tidigare revisioner

Våren 2008

Stycke som ska revideras:

Samtliga stycken i kravlistan

Anm.: Genomfört!


Hösten 2008

Stycke som ska revideras:

1. Miljöpolicy

2. Miljöaspekter

3. Lagar och andra krav

4. Övergripande miljömål


Anm.:Extern revision ersätter internrevisionen.


Våren 2009

Stycke som ska revideras:

1. Miljöpolicy

2. Miljöaspekter

3. Lagar och andra krav

4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)

5. Detaljerade miljömål

6. Handlingsplaner (Miljöledningsprogram)

7. Resurser, roller, ansvar och befogenheter (Organisation och ansvar)


Anm.: Genomgång gjord i april av Miljösamordnaren.


Hösten 2009

Stycke som ska revideras:

8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)

9. Kommunikation

10. Miljöledningsrutiner

Anm.: Genomgång gjord i oktober av Miljösamordarnaren. Ändring av miljöledningssystemet påverkat av att miljöledningsarbetet sker från ordinarie ledningsgruppen på SBK.


Våren 2010

Stycke som ska revideras:

11. Verksamhetsrutiner

12. Dokumentstyrning

Anm.: Genomfört!


Hösten 2010

Stycke som ska revideras:

13. Beredskap och agerande vid nödlägen (Nödlägesberedskap)

14. Övervakning och mätning

15. Avvikelser

'Anm.: Genomfört!


Våren 2011

Stycke som ska revideras:

16. Revision av miljöledningssystem

17. Ledningens genomgång

18. Miljöredovisning

Anm.: Genomfört!


2011

Stycke som ska revideras:

6. Handlingsplaner (Miljöledningsprogram)

Anm.: Genomfört!


2012

Stycke som ska revideras:

4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)

5. Detaljerade miljömål

11. Verksamhetsrutiner

12. Dokumentstyrning

Anm: Genomfört 20120528 se logg.--Jonas Andréasson 28 maj 2012 kl. 08.44 (UTC)

2013

Stycke som ska revideras:

8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)

9. Kommunikation

10. Miljöledningsrutiner

Anm.: Genomfört

2014

Samtliga stycken i kravlistan

2016

1 Organisationens förutsättningar och intressenters krav

2 Ledarskap

3 Miljöpolicy

4 Roller, ansvar och befogenheter

5 Miljöaspekter

6 Lagar och andra bindande krav


2017

7 Miljömål och åtgärder

8 Kompetens och medvetenhet

9 Kommunikation

10 Miljöledningsrutiner

11 Verksamhetsrutiner

12 Dokumentstyrning


2018

13 Beredskap och agerande vid nödlägen

14 Övervakning, mätning och miljöredovisning

15 Revision av miljöledningssystem

16 Ledningens genomgång

17 Avvikelser

18 Ständig förbättring

Personliga verktyg