Revisionsprogram

Från Miljoledning

Version från den 10 mars 2010 kl. 15.28 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Syfte

Här anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras vid vilken tidpunkt under treårsperioden.


Metod

Revisionsprogrammet upprättas inför första internrevisionen i en treårsperiod. Hela miljöledningssystemet ska revideras under en treårsperiod. För varje revision anges vilka stycken i kravlistan för miljöledningssystem i Lunds kommun som ska revideras. Dag 1 i internrevisionen ska revisorerna läsa igenom respektive stycke för att få fram vilka dokument som ska granskas under dag 2

Innehåll

Våren 2008

Stycke som ska revideras: Samtliga stycken i kravlistan Anm.: Genomfört!

Hösten 2008

Stycke som ska revideras: 1. Miljöpolicy

2. Miljöaspekter

3. Lagar och andra krav

4. Övergripande miljömål


Anm.:Extern revision ersätter internrevisionen.

Våren 2009

Stycke som ska revideras: 1. Miljöpolicy

2. Miljöaspekter

3. Lagar och andra krav

4. Övergripande miljömål (från Hösten 2008)

5. Detaljerade miljömål

6. Handlingsplaner (Miljöledningsprogram)

7. Resurser, roller, ansvar och befogenheter (Organisation och ansvar)


Anm.: Genomgång gjord i april av Miljösamordnaren.

Hösten 2009

Stycke som ska revideras: 8. Kompetens, utbildning och medvetenhet (Utbildning, medvetenhet och kompetens)

9. Kommunikation

10. Miljöledningsrutiner

Anm.: Genomgång gjord i oktober av Miljösamordarnaren.

Ändring av miljöledningssystemet påverkat av att miljöledningsarbetet utgår från ordinarie ledningsgruppen på SBK.

Våren 2010

Stycke som ska revideras: 11. Verksamhetsrutiner

12. Dokumentstyrning

Anm.:

Hösten 2010

Stycke som ska revideras: 13. Beredskap och agerande vid nödlägen (Nödlägesberedskap)

14. Övervakning och mätning

15. Avvikelser

Anm.:

Våren 2011

Stycke som ska revideras: 16. Revision av miljöledningssystem

17. Ledningens genomgång

18. Miljöredovisning

Anm.:

Personliga verktyg