Rutin för transport av farligt avfall

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
==Transport av farligt avfall==
==Transport av farligt avfall==
 +
Uppdaterad: 2011-12-08
===Egna transporter av farligt avfall===
===Egna transporter av farligt avfall===
Om ni gör en anmälan till Länsstyrelsen får ni göra egna småtransporter av farligt avfall om det underskrider:  
Om ni gör en anmälan till Länsstyrelsen får ni göra egna småtransporter av farligt avfall om det underskrider:  
 +
* Sammanlagt 100kg eller 100 l farligt avfall per kalenderår
-
2 fat oljeavfall per år
+
Anmälan ska göras vart femte år till Länsstyrelsen. (Se Länsstyrelsens blankett).
-
1 fat lösningsmedelsavfall per år
+
Om mängderna ovan överskrids krävs det att man har tillstånd till transport av farligt avfall. (Tillstånd krävs även om man transporterar avfall som innehåller kvicksilver, om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor eller man transporterar avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt) Blankett finns på Länsstyrelsens hemsida.
-
1 fat färg eller lackavfall per år
+
Anteckningar ska föras av er om ni transporterar farligt avfall:
 +
* varifrån avfallsslagen kommer
 +
* till vilken anläggning avfallet transporteras
 +
* på vilket sätt avfallsslagen transporteras och
 +
* den mängd som transporteras årligen.
-
300 hela lysrör eller andra ljuskällor per transport
+
Dessa anteckningar ska bevaras i minst 1 år
-
300kg använt köldmedium per transport
 
 +
===Om ni anlitar transportörer===
-
300kg avfall av elektroniska och elektriska produkter per transport eller
+
Om ni anlitar en annan transportör ska ni begära att se tillståndet för transportören och mottagaren.
-
Sammanlagt 100 kg övrigt farligt avfall per år
+
Ni ska också som avsändare av farligt avfall upprätta ett transportdokument för varje transport med uppgift om avsändare, mottagare, avfallsslag, avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren.
-
Anmälan ska göras vart femte år till Länsstyrelsen. (Se Länsstyrelsens blankett.).
 
-
Om mängderna ovan överskrids krävs det att man har tillstånd till transport av farligt avfall. Blankett finns på Länsstyrelsens hemsida.
+
Alla verksamheter med farligt avfall ska föra anteckningar över:
-
 
+
-
 
+
-
===Om ni anlitar transportörer===
+
-
+
För varje slag av avfall anges mängden avfall som uppkommer årligen och vart avfallet transporteras. Dessa anteckningar ska bevaras i minst 3 år.
-
Om ni anlitar en annan transportör ska ni begära att se tillståndet för transportören och mottagaren enligt kap 3 SFS 2001:1063.
+
===Hänvisningar===
-
Ni ska också som avsändare av farligt avfall upprätta ett transportdokument för varje transport med uppgift om avsändare, mottagare, transportör, avfallsslag, avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren och vid mottagandet av mottagaren. (Se Sysavs deklarationsblankett som man kan använda för detta.)
+
För mer detaljerad info och blanketter se Länsstyrelsens hemsida: [http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/miljofarliga-verksamheter/branscher/avfall/transporter/Pages/_index.aspx]
-
Bifogat finner ni Sysavs transport- och mottagartillstånd samt transporttillstånd från Lunds Renhållningsverk. Ni får spara de dokument från de ni anlitar och begära nya från Sysav/LRV efterhand som de går ut.
 
-
Anlitar ni någon annan får ni själva kontrollera tillstånden.
 
[[Kategori:styrdokument]]
[[Kategori:styrdokument]]
[[Kategori:antaget dokument]]
[[Kategori:antaget dokument]]

Versionen från 9 december 2011 kl. 07.10

Innehåll

Transport av farligt avfall

Uppdaterad: 2011-12-08

Egna transporter av farligt avfall

Om ni gör en anmälan till Länsstyrelsen får ni göra egna småtransporter av farligt avfall om det underskrider:

  • Sammanlagt 100kg eller 100 l farligt avfall per kalenderår

Anmälan ska göras vart femte år till Länsstyrelsen. (Se Länsstyrelsens blankett).

Om mängderna ovan överskrids krävs det att man har tillstånd till transport av farligt avfall. (Tillstånd krävs även om man transporterar avfall som innehåller kvicksilver, om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor eller man transporterar avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt) Blankett finns på Länsstyrelsens hemsida.

Anteckningar ska föras av er om ni transporterar farligt avfall:

  • varifrån avfallsslagen kommer
  • till vilken anläggning avfallet transporteras
  • på vilket sätt avfallsslagen transporteras och
  • den mängd som transporteras årligen.

Dessa anteckningar ska bevaras i minst 1 år


Om ni anlitar transportörer

Om ni anlitar en annan transportör ska ni begära att se tillståndet för transportören och mottagaren.

Ni ska också som avsändare av farligt avfall upprätta ett transportdokument för varje transport med uppgift om avsändare, mottagare, avfallsslag, avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren.


Alla verksamheter med farligt avfall ska föra anteckningar över:

För varje slag av avfall anges mängden avfall som uppkommer årligen och vart avfallet transporteras. Dessa anteckningar ska bevaras i minst 3 år.

Hänvisningar

För mer detaljerad info och blanketter se Länsstyrelsens hemsida: [1]

Personliga verktyg