Rutin för transport av farligt avfall

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
(2 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
==Transport av farligt avfall==
==Transport av farligt avfall==
-
Uppdaterad: 2011-12-08
+
Uppdaterad: 2019-10-16
===Egna transporter av farligt avfall===
===Egna transporter av farligt avfall===
Rad 7: Rad 7:
* Sammanlagt 100kg eller 100 l farligt avfall per kalenderår
* Sammanlagt 100kg eller 100 l farligt avfall per kalenderår
-
Anmälan ska göras vart femte år till Länsstyrelsen. (Se Länsstyrelsens blankett).
+
Anmälan ska göras vart femte år till Länsstyrelsen. (Se Länk till Länsstyrelsens e-tjänst nedan under hänvisningar).
Om mängderna ovan överskrids krävs det att man har tillstånd till transport av farligt avfall. (Tillstånd krävs även om man transporterar avfall som innehåller kvicksilver, om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor eller man transporterar avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt) Blankett finns på Länsstyrelsens hemsida.  
Om mängderna ovan överskrids krävs det att man har tillstånd till transport av farligt avfall. (Tillstånd krävs även om man transporterar avfall som innehåller kvicksilver, om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor eller man transporterar avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt) Blankett finns på Länsstyrelsens hemsida.  
Rad 27: Rad 27:
-
Alla verksamheter med farligt avfall ska föra anteckningar över:  
+
===Alla verksamheter med farligt avfall ska föra anteckningar över: ===
-
För varje slag av avfall anges mängden avfall som uppkommer årligen och vart avfallet transporteras. Dessa anteckningar ska bevaras i minst 3 år.  
+
För varje slag av avfall anges mängden avfall som uppkommer årligen och vart avfallet transporteras. Dessa anteckningar ska bevaras i minst 3 år.
===Hänvisningar===
===Hänvisningar===
-
För mer detaljerad info och blanketter se Länsstyrelsens hemsida: [http://www.lansstyrelsen.se/skane/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/miljofarliga-verksamheter/branscher/avfall/transporter/Pages/_index.aspx]
+
Länsstyrelsens e-tjänst: https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/miljo/avfall/transport-av-avfall.html
-
 
+
[[Kategori:styrdokument]]
[[Kategori:styrdokument]]
[[Kategori:antaget dokument]]
[[Kategori:antaget dokument]]

Nuvarande version från 16 oktober 2019 kl. 12.43

Innehåll

Transport av farligt avfall

Uppdaterad: 2019-10-16

Egna transporter av farligt avfall

Om ni gör en anmälan till Länsstyrelsen får ni göra egna småtransporter av farligt avfall om det underskrider:

  • Sammanlagt 100kg eller 100 l farligt avfall per kalenderår

Anmälan ska göras vart femte år till Länsstyrelsen. (Se Länk till Länsstyrelsens e-tjänst nedan under hänvisningar).

Om mängderna ovan överskrids krävs det att man har tillstånd till transport av farligt avfall. (Tillstånd krävs även om man transporterar avfall som innehåller kvicksilver, om avfallet utgörs av annat än hela lysrör eller andra ljuskällor eller man transporterar avfall som innehåller cyanid, kadmium eller en PCB-produkt) Blankett finns på Länsstyrelsens hemsida.

Anteckningar ska föras av er om ni transporterar farligt avfall:

  • varifrån avfallsslagen kommer
  • till vilken anläggning avfallet transporteras
  • på vilket sätt avfallsslagen transporteras och
  • den mängd som transporteras årligen.

Dessa anteckningar ska bevaras i minst 1 år


Om ni anlitar transportörer

Om ni anlitar en annan transportör ska ni begära att se tillståndet för transportören och mottagaren.

Ni ska också som avsändare av farligt avfall upprätta ett transportdokument för varje transport med uppgift om avsändare, mottagare, avfallsslag, avfallsmängd samt undertecknas av avsändaren.


Alla verksamheter med farligt avfall ska föra anteckningar över:

För varje slag av avfall anges mängden avfall som uppkommer årligen och vart avfallet transporteras. Dessa anteckningar ska bevaras i minst 3 år.

Hänvisningar

Länsstyrelsens e-tjänst: https://www.lansstyrelsen.se/skane/foretag/miljo/avfall/transport-av-avfall.html

Personliga verktyg