Stadsbyggnadskontorets avdelningar

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
(En mellanliggande version visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
-
 
====Administrativa avdelningen====
====Administrativa avdelningen====
 +
Hanterar förvaltningens centrala administration. Ekonomi och personaladministration samt nämndsadministration.
====Strukturavdelningen====
====Strukturavdelningen====
 +
Hanterar översiktliga frågor såsom översiktsplan, fördjupningar, ramprogram och ansvar för regionala sektorsfrågor.
=====Trafikplaneringsenheten=====
=====Trafikplaneringsenheten=====
 +
Hanterar trafikfrågor såväl regionalt som lokalt och i detaljplaner.
====Planavdelningen====
====Planavdelningen====
 +
Hanterar främst detaljplaner, men arbetar med ramprogram och områdesbestämmelser på landsbygden.
====Bygglovavdelningen====
====Bygglovavdelningen====
 +
Hanterar bygglovfrågor och OVK samt byggnadsbesiktningar.
====Lantmäteriavdelningen====
====Lantmäteriavdelningen====
 +
Hanterar fastighetsbildnings och lantmäterifrågor, mätning för kartering och utstakning, kart- och GIS-frågor, databaser samt svarar för utveckling inom samtilga områden.
=====Mätenheten=====
=====Mätenheten=====
 +
Ansvarar för husutstaking, inmätning, gränsmarkering, mätning för tomtkarta mm.
=====Lantmäterimyndigheten=====
=====Lantmäterimyndigheten=====
 +
Hanterar lantmäterimyndighetsfrågor såsom fastighetsbildning, förrättningsverksamhet, gränsbestämning, tomtbildning mm.
=====Kart- och GIS-enheten=====
=====Kart- och GIS-enheten=====
 +
Arbetar med att ajourhålla databaser med kartdata samt utvecklar system för tillhandahållande av geografiska data. Enheten arbetar också med utbildning och information inom GIS-området.
 +
 +
 +
[[Kategori:Styrdokument]]
 +
[[Kategori:Ej ännu antaget dokument]]

Nuvarande version från 15 december 2011 kl. 14.13

Innehåll

Administrativa avdelningen

Hanterar förvaltningens centrala administration. Ekonomi och personaladministration samt nämndsadministration.

Strukturavdelningen

Hanterar översiktliga frågor såsom översiktsplan, fördjupningar, ramprogram och ansvar för regionala sektorsfrågor.

Trafikplaneringsenheten

Hanterar trafikfrågor såväl regionalt som lokalt och i detaljplaner.

Planavdelningen

Hanterar främst detaljplaner, men arbetar med ramprogram och områdesbestämmelser på landsbygden.

Bygglovavdelningen

Hanterar bygglovfrågor och OVK samt byggnadsbesiktningar.

Lantmäteriavdelningen

Hanterar fastighetsbildnings och lantmäterifrågor, mätning för kartering och utstakning, kart- och GIS-frågor, databaser samt svarar för utveckling inom samtilga områden.

Mätenheten

Ansvarar för husutstaking, inmätning, gränsmarkering, mätning för tomtkarta mm.

Lantmäterimyndigheten

Hanterar lantmäterimyndighetsfrågor såsom fastighetsbildning, förrättningsverksamhet, gränsbestämning, tomtbildning mm.

Kart- och GIS-enheten

Arbetar med att ajourhålla databaser med kartdata samt utvecklar system för tillhandahållande av geografiska data. Enheten arbetar också med utbildning och information inom GIS-området.

Personliga verktyg