Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
==Stadsbyggnadskontorets organisation==
==Stadsbyggnadskontorets organisation==
Stadsbyggnadskontoret organiseras i tre ledningsgrupper och fem avdelningar som i sin tur kan underindelas i enheter beroende på arbetets art och behov.
Stadsbyggnadskontoret organiseras i tre ledningsgrupper och fem avdelningar som i sin tur kan underindelas i enheter beroende på arbetets art och behov.
-
===Verksamhetsstrategisk Ledningsgrupp===
+
===Ledningsgrupper===
 +
====Verksamhetsstrategisk Ledningsgrupp====
Den verksamhetsstrategiska ledningsgruppen består av avdelningscheferna samt förvaltnignschefen. Denna ledningsgrupp sammanträder varannan vecka på måndag mellan 13.00 och 15.00. På dagordningen hanteras personalfrågor, ekonomi, organisationsfrågor, miljöledningsfrågor samt strategiska frågor för förvaltningen. Denna ledningsgrupp är huvudledningsgrupp för förvaltningen.
Den verksamhetsstrategiska ledningsgruppen består av avdelningscheferna samt förvaltnignschefen. Denna ledningsgrupp sammanträder varannan vecka på måndag mellan 13.00 och 15.00. På dagordningen hanteras personalfrågor, ekonomi, organisationsfrågor, miljöledningsfrågor samt strategiska frågor för förvaltningen. Denna ledningsgrupp är huvudledningsgrupp för förvaltningen.
-
===Ärendestrategisk Ledningsgrupp===
+
====Ärendestrategisk Ledningsgrupp====
Den ärendestrategiska ledningsgruppen, kallad ''strategisk ledningsgrupp'' sammanträder varje måndag mellan 09.00 och 11.00. Vid denna ledningsgrupp möts de handläggare och delar av ledningen som hanterar planstrategiska frågor.
Den ärendestrategiska ledningsgruppen, kallad ''strategisk ledningsgrupp'' sammanträder varje måndag mellan 09.00 och 11.00. Vid denna ledningsgrupp möts de handläggare och delar av ledningen som hanterar planstrategiska frågor.
-
===Teknikstrategisk Ledningsgrupp===
+
====Teknikstrategisk Ledningsgrupp====
Den teknikstrategiska ledningsgruppen, för tillfället kallad ''LLG'', sammanträder varje tisdag mellan 13.00 - 14.30 på lantmäteriavdelningen, som tillika hanterar avdelningens frågor vid samma möte.
Den teknikstrategiska ledningsgruppen, för tillfället kallad ''LLG'', sammanträder varje tisdag mellan 13.00 - 14.30 på lantmäteriavdelningen, som tillika hanterar avdelningens frågor vid samma möte.
 +
===Avdelningar===
 +
====Administrativa avdelningen====
 +
====Strukturavdelningen====
 +
=====Trafikplaneringsenheten=====
 +
====Planavdelningen====
 +
====Bygglovavdelningen====
 +
====Lantmäteriavdelningen====
 +
=====Mätenheten=====
 +
=====Lantmäterimyndigheten=====
 +
=====Kart- och GIS-enheten=====
 +
 +
====
==Systematiskt arbetsmiljöarbete==
==Systematiskt arbetsmiljöarbete==
==Kris och katastrofplan==
==Kris och katastrofplan==

Versionen från 16 juni 2011 kl. 09.15

Innehåll

Stadsbyggnadskontorets organisation

Stadsbyggnadskontoret organiseras i tre ledningsgrupper och fem avdelningar som i sin tur kan underindelas i enheter beroende på arbetets art och behov.

Ledningsgrupper

Verksamhetsstrategisk Ledningsgrupp

Den verksamhetsstrategiska ledningsgruppen består av avdelningscheferna samt förvaltnignschefen. Denna ledningsgrupp sammanträder varannan vecka på måndag mellan 13.00 och 15.00. På dagordningen hanteras personalfrågor, ekonomi, organisationsfrågor, miljöledningsfrågor samt strategiska frågor för förvaltningen. Denna ledningsgrupp är huvudledningsgrupp för förvaltningen.

Ärendestrategisk Ledningsgrupp

Den ärendestrategiska ledningsgruppen, kallad strategisk ledningsgrupp sammanträder varje måndag mellan 09.00 och 11.00. Vid denna ledningsgrupp möts de handläggare och delar av ledningen som hanterar planstrategiska frågor.

Teknikstrategisk Ledningsgrupp

Den teknikstrategiska ledningsgruppen, för tillfället kallad LLG, sammanträder varje tisdag mellan 13.00 - 14.30 på lantmäteriavdelningen, som tillika hanterar avdelningens frågor vid samma möte.

Avdelningar

Administrativa avdelningen

Strukturavdelningen

Trafikplaneringsenheten

Planavdelningen

Bygglovavdelningen

Lantmäteriavdelningen

Mätenheten
Lantmäterimyndigheten
Kart- och GIS-enheten

==

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kris och katastrofplan

Stadsbyggnadskontorets värdegrund

Miljöledningssystem

Personliga verktyg