Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 22: Rad 22:
=====Kart- och GIS-enheten=====
=====Kart- och GIS-enheten=====
 +
==Arbetsårets indelning==
 +
Stadsbyggnadskontorets arbetsår har följande fasta punkter:
 +
===Budgetarbetet påbörjas===
 +
===Delårsrapporter===
 +
===EVP===
 +
===Styddsrond===
 +
===Miljörevisioner===
==Systematiskt arbetsmiljöarbete==
==Systematiskt arbetsmiljöarbete==

Versionen från 16 juni 2011 kl. 09.18

Innehåll

Stadsbyggnadskontorets organisation

Stadsbyggnadskontoret organiseras i tre ledningsgrupper och fem avdelningar som i sin tur kan underindelas i enheter beroende på arbetets art och behov.

Ledningsgrupper

Verksamhetsstrategisk Ledningsgrupp

Den verksamhetsstrategiska ledningsgruppen består av avdelningscheferna samt förvaltnignschefen. Denna ledningsgrupp sammanträder varannan vecka på måndag mellan 13.00 och 15.00. På dagordningen hanteras personalfrågor, ekonomi, organisationsfrågor, miljöledningsfrågor samt strategiska frågor för förvaltningen. Denna ledningsgrupp är huvudledningsgrupp för förvaltningen.

Ärendestrategisk Ledningsgrupp

Den ärendestrategiska ledningsgruppen, kallad strategisk ledningsgrupp sammanträder varje måndag mellan 09.00 och 11.00. Vid denna ledningsgrupp möts de handläggare och delar av ledningen som hanterar planstrategiska frågor.

Teknikstrategisk Ledningsgrupp

Den teknikstrategiska ledningsgruppen, för tillfället kallad LLG, sammanträder varje tisdag mellan 13.00 - 14.30 på lantmäteriavdelningen, som tillika hanterar avdelningens frågor vid samma möte.

Avdelningar

Administrativa avdelningen

Strukturavdelningen

Trafikplaneringsenheten

Planavdelningen

Bygglovavdelningen

Lantmäteriavdelningen

Mätenheten
Lantmäterimyndigheten
Kart- och GIS-enheten

Arbetsårets indelning

Stadsbyggnadskontorets arbetsår har följande fasta punkter:

Budgetarbetet påbörjas

Delårsrapporter

EVP

Styddsrond

Miljörevisioner

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Kris och katastrofplan

Stadsbyggnadskontorets värdegrund

Miljöledningssystem

Personliga verktyg