Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem består av dokument som beskriver organisationen och dess funktion samt stöddokument som styr förvaltningens olika processer. Denna del beskriver organisationen och de övergripande processer som inte specifikt beskrivs i verksamhetens processdokument.
Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem består av dokument som beskriver organisationen och dess funktion samt stöddokument som styr förvaltningens olika processer. Denna del beskriver organisationen och de övergripande processer som inte specifikt beskrivs i verksamhetens processdokument.
-
Förvaltningen har en [[Stadsbyggnadskontorets samverkansgrupp|samverkansgrupp]] för facklig samverkan. Det finns en [[Stadsbyggnadskontorets it-strategiska grupp|it-strategisk grupp]] som bereder it- och e-frågor. Det [[Systematiskt arbetsmiljöarbete|systematiska arbetsmiljöarbetet]] följs upp årligen, enligt centrala direktiv.
+
Förvaltningen har en [[Stadsbyggnadskontorets samverkansgrupp|samverkansgrupp]] för facklig samverkan. Det finns en [[Stadsbyggnadskontorets it-strategiska grupp|it-strategisk grupp]] som bereder it- och e-frågor. Det [[Systematiskt arbetsmiljöarbete|systematiska arbetsmiljöarbetet]] följs upp årligen, enligt centrala direktiv. [[Stadsbyggnadskontorets kris- och katastrofplan|Kris- och katastrofplanen]] för förvaltningen har förutom innehållet om vad som skall göras, de viktigaste - adresslistor till respektive anhöriga.
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
-
 
+
Rad 64: Rad 58:
'''December'''
'''December'''
*Årsredovisning presenteras vid BN i December.
*Årsredovisning presenteras vid BN i December.
-
 
-
 
-
==Kris och katastrofplan==
 
-
Den viktigaste delen i denna är adresslistorna till närmast anhörig och uppgifter om återsamlingsplatser vid utrymning av arbetsplatsen.
 
-
 
-
==Stadsbyggnadskontorets värdegrund==
 
-
 
-
Stadsbyggnadskontorets värdegrund
 
-
Verksamheten är givetvis det allra viktigaste.
 
-
En god verksamhet är beroende av goda medarbetare. Är dessa två faktorer på topp får vi automatiskt nöjda kunder.
 
-
 
-
Jag har nedan försökt formulera vad stadsbyggnadskontoret bör stå för så som jag ser det. Jag tror att det är viktigt att formulera sig kort och tydligt, för att det skall finnas en möjlighet att hålla kontorets inriktning i huvudet. Värdegrunden har diskuterats av kontorets utökade ledningsgrupp och det som följer har alla i den guppen ställt oss bakom. Detta gäller därför nu som kontorets värdegrund.
 
-
 
-
'''Stadsbyggnadskontoret i Lund'''
 
-
 
-
'''Verksamheten''' :
 
-
ser alltid till helheten och de hållbara lösningarna
 
-
värnar hög kvalitet i flexibel anda
 
-
genomför kontinuerlig omvärldsbevakning och utvecklar
 
-
verksamheten efter omvärldens behov
 
-
 
 
-
 
-
'''Medborgarna/Uppdragsgivarna''' :
 
-
möter medborgarna/uppdragsgivarna i dialog, snabbt och rättssäkert
 
-
och med hög servicenivå
 
-
 
 
-
'''Medarbetarna''' :
 
-
står för medskapande medarbetarskap
 
-
tar tillvara medarbetarnas kunskaper och
 
-
speciella färdigheter
 
-
ger möjlighet till utveckling för alla med utgångspunkt
 
-
i verksamhetens bästa
 
[[Miljöledningssystem]]
[[Miljöledningssystem]]

Versionen från 15 december 2011 kl. 13.42

Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem består av dokument som beskriver organisationen och dess funktion samt stöddokument som styr förvaltningens olika processer. Denna del beskriver organisationen och de övergripande processer som inte specifikt beskrivs i verksamhetens processdokument. Förvaltningen har en samverkansgrupp för facklig samverkan. Det finns en it-strategisk grupp som bereder it- och e-frågor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen, enligt centrala direktiv. Kris- och katastrofplanen för förvaltningen har förutom innehållet om vad som skall göras, de viktigaste - adresslistor till respektive anhöriga.Stadsbyggnadskontorets organisation

Stadsbyggnadskontoret organiseras i tre ledningsgrupper och fem avdelningar som i sin tur underindelas i enheter beroende på arbetets art och behov.

Arbetsårets indelning

Januari

 • Uppföljning av internbudget och årsanalys görs. Underlag brukar lämnas för sammanställning sista veckan i januari till Lisbeth.
 • Miljöredovisningen görs och redovisas i årsanalysen.
 • Förvaltningens budgetarbete påbörjas.

Februari

 • Årsanalys färdig.

Mars

 • Bokslutsberedning.
 • Arbete med Uppföljning av internbudgeten per 31 mars påbörjas i mitten av månaden. Underlag lämnas i sista veckan för förvaltningens sammanställning.
 • Underlag till EVP ska lämnas till sammanställning inom förvaltningen omkring den 20 mars.
 • Lönesamtal genomförs.

April

 • Årsredovisning från Kommunfullmäktige resulterar i budget med konsekvensbeskrivning.
 • Omkring 5 april lämnas underlagen för Uppföljning av internbudgeten per 31 mars till sammanställning för att hinna nämndsbehandlas.


Maj

 • Budgetberedning.

Juni

 • EVP beslutas i KF

Juli

Augusti

 • Arbete med underlag för Uppföljning av internbudgeten och Delårsrapport per 31 augusti påbörjas i mitten av månaden. Underlag lämnas i sista veckan för förvaltningens sammanställning.

September

 • Omkring 5 september lämnas underlagen för Delårsrapport per 31 augusti till sammanställning för att hinna nämndsbehandlas.

Oktober

 • Delårsrapporten behandlas i KF och KS.
 • Anvisningar för årsredovisning klubbas i KS.
 • Arbetet med internbudgeten påbörjas.
 • Skyddsrond genomförs.
 • Medarbetarsamtal genomförs.


November

 • Årsredovisningsarbetet påbörjas som hamnar i Årsanalys.

December

 • Årsredovisning presenteras vid BN i December.


Miljöledningssystem

Personliga verktyg