Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Arbetsårets indelning)
(Arbetsårets indelning)
 
(7 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 10: Rad 10:
==Stadsbyggnadskontorets organisation==
==Stadsbyggnadskontorets organisation==
-
Stadsbyggnadskontoret organiseras i tre '''[[Stadsbyggnadskontorets ledningsgrupper|ledningsgrupper]]''' och fem '''[[Stadsbyggnadskontorets avdelningar|avdelningar]]''' som i sin tur underindelas i enheter beroende på arbetets art och behov.
+
Stadsbyggnadskontoret organiseras i ett antal '''[[Stadsbyggnadskontorets ledningsgrupper|ledningsgrupper]]''' och fem '''[[Stadsbyggnadskontorets avdelningar|avdelningar]]''' som i sin tur underindelas i enheter beroende på arbetets art och behov.
==Arbetsårets indelning==
==Arbetsårets indelning==
 +
 +
Hanteras numera i Stratsys, men följer i stort följande struktur:
 +
'''Januari'''
'''Januari'''
Rad 21: Rad 24:
'''Februari'''
'''Februari'''
*''Årsanalys'' färdig.
*''Årsanalys'' färdig.
 +
*Principer för lönesamtalet bestämmes
'''Mars'''
'''Mars'''
-
*''Principer för lönesamtalet bestämmes''
 
*''Bokslutsberedning''.
*''Bokslutsberedning''.
Rad 38: Rad 41:
'''Maj'''
'''Maj'''
*Budgetberedning.
*Budgetberedning.
 +
*Studieresa LG
'''Juni'''
'''Juni'''
 +
*Semesterlista för LG för sommaren
*''EVP'' beslutas i KF
*''EVP'' beslutas i KF
 +
*BN + berörda handläggare - bussresa i Lund
'''Juli'''
'''Juli'''
Rad 50: Rad 56:
*Omkring 5 september lämnas underlagen för ''Delårsrapport per 31 augusti'' till sammanställning för att hinna nämndsbehandlas.
*Omkring 5 september lämnas underlagen för ''Delårsrapport per 31 augusti'' till sammanställning för att hinna nämndsbehandlas.
*Systematiska Arbetsmiljarbetet skall följas upp.
*Systematiska Arbetsmiljarbetet skall följas upp.
 +
*Omvälrldsspaningsseminarium
'''Oktober'''
'''Oktober'''
Rad 63: Rad 70:
'''December'''
'''December'''
 +
*Semesterlista för LG för julen
*Årsredovisning presenteras vid BN i December.
*Årsredovisning presenteras vid BN i December.

Nuvarande version från 16 oktober 2019 kl. 13.48

Stadsbyggnadskontorets kvalitetsledningssystem består av dokument som beskriver organisationen och dess funktion samt stöddokument som styr förvaltningens olika processer. Denna del beskriver organisationen och de övergripande processer som inte specifikt beskrivs i verksamhetens processdokument.

Förvaltningen har en samverkansgrupp för facklig samverkan. Det finns en it-strategisk grupp som bereder it- och e-frågor. Det systematiska arbetsmiljöarbetet följs upp årligen, enligt centrala direktiv. Kris- och katastrofplanen för förvaltningen har förutom innehållet om vad som skall göras, de viktigaste - adresslistor till respektive anhöriga. I miljöledningssystemet hanteras alla rutiner för såväl miljöledningen som kvalitetsledningen.

Stadsbyggnadskontorets värdegrund utgör en grundpelare i hur verksamheten bedrivs.Stadsbyggnadskontorets organisation

Stadsbyggnadskontoret organiseras i ett antal ledningsgrupper och fem avdelningar som i sin tur underindelas i enheter beroende på arbetets art och behov.

Arbetsårets indelning

Hanteras numera i Stratsys, men följer i stort följande struktur:

Januari

 • Uppföljning av internbudget och årsanalys görs. Underlag brukar lämnas för sammanställning sista veckan i januari till Lisbeth.
 • Miljöredovisningen görs och redovisas i årsanalysen.
 • Förvaltningens budgetarbete påbörjas.

Februari

 • Årsanalys färdig.
 • Principer för lönesamtalet bestämmes

Mars

 • Bokslutsberedning.
 • Arbete med Uppföljning av internbudgeten per 31 mars påbörjas i mitten av månaden. Underlag lämnas i sista veckan för förvaltningens sammanställning.
 • Underlag till EVP ska lämnas till sammanställning inom förvaltningen omkring den 20 mars.
 • Lönesamtal genomförs.

April

 • Årsredovisning från Kommunfullmäktige resulterar i budget med konsekvensbeskrivning.
 • Omkring 5 april lämnas underlagen för Uppföljning av internbudgeten per 31 mars till sammanställning för att hinna nämndsbehandlas.


Maj

 • Budgetberedning.
 • Studieresa LG

Juni

 • Semesterlista för LG för sommaren
 • EVP beslutas i KF
 • BN + berörda handläggare - bussresa i Lund

Juli

Augusti

 • Arbete med underlag för Uppföljning av internbudgeten och Delårsrapport per 31 augusti påbörjas i mitten av månaden. Underlag lämnas i sista veckan för förvaltningens sammanställning.

September

 • Omkring 5 september lämnas underlagen för Delårsrapport per 31 augusti till sammanställning för att hinna nämndsbehandlas.
 • Systematiska Arbetsmiljarbetet skall följas upp.
 • Omvälrldsspaningsseminarium

Oktober

 • Delårsrapporten behandlas i KF och KS.
 • Anvisningar för årsredovisning klubbas i KS.
 • Arbetet med internbudgeten påbörjas.
 • Skyddsrond genomförs.
 • Medarbetarsamtal genomförs.


November

 • Årsredovisningsarbetet påbörjas som hamnar i Årsanalys.

December

 • Semesterlista för LG för julen
 • Årsredovisning presenteras vid BN i December.
Personliga verktyg