Transportrutin

Från Miljoledning

Version från den 2 februari 2018 kl. 13.51 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Denna rutin säkerställer att samtliga transporter uppfyller Stadsbyggnadskontorets miljöpolicy.

Se kommunstyrelsens beslut [1]

Genomförande


Innehåll

Resor i tjänsten

Vid resor kortare än fem kilometer kan promenad, förvaltningens tjänstecyklar eller kollektivtrafik användas. Vid resor längre än fem kilometer är tåg och buss att föredra framför bil eller flyg. Flyg bör ej användas för resor understigande 60 mil enkel väg. Resor beställs via resebyrå som kommunen har avtal med.


Resor med egen bil understigande fyra kilometer

Kilometerersättning för resor med egen bil understigande fyra km under en dag utges ej. Avdelningschef kan medge avsteg från detta i det enskilda fallet.


Utbildningar, konferenser och möten

Utbildningar, konferenser och möten bör förläggas till vår region, då så är lämpligt. Tekniken för video- och telefonkonferenser utvecklas ständigt och dessa alternativ bör utnyttjas i större omfattning. Detsamma gäller utfärder och studiebesök.


Anställdas resor till och från arbetet

Anställda uppmuntras att, genom deltagande i kampanjer som t. ex. ”Cykla till jobbet”, där vardagssituationen så medger, gå, cykla, samåka eller åka kollektivt till och från arbetet.


Distansarbete

Stadsbyggnadskontorets anställda har möjlighet att komma överens om att distansarbete från bostaden får ske, med respektive avdelningschef. Distansarbete skall i görligaste mån utföras under heldagar. Nyanställda skall upplysas om möjligheten till distansarbete.


Deltidsarbete

Deltidsarbetande personal skall uppmuntras att slå ihop sin arbetstid och arbeta färre dagar och därmed minska antalet resor till och från arbetet.


Deltagare i Stadsbyggnadskontorets externa kurser och utbildningar

Utbildningsansvarig ansvarar för att kursdeltagare informeras i kursbekräftelse om möjligheten att åka kollektivt till utbildningslokalen.


Leverantörstransporter

Inköpsansvarig skall i största möjliga utsträckning samordna inköp för att minimera transporter till förvaltningen.

Personliga verktyg