Uppdatering av lagar och krav

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m (Skyddade Uppdatering av lagar och krav ([edit=sysop] (på obestämd tid) [move=sysop] (på obestämd tid)))
(Uppdatering av hur vi arbetar.)
Rad 1: Rad 1:
Genomförande
Genomförande
-
+
Stadsbyggnadskontorets administrativa avdelning har en jurist anställd som har till uppgift att samordna och hålla alla uppdaterade på giltig lagstiftning inom stadsbyggnadskontorets ansvarsområde. Förvaltningsjuristen har tillgång till lagtjänster på internet från Karnov för att hålla sig uppdaterad.
-
==Laglistans innehåll==
+
 
-
Stadsbyggnadskontoret har en laglista där lagar och övriga krav finns listade. Här anges också:
+
Det finns en central laglista som uppdateras 1 gång per år via en central resurs i kommunen.  
-
*lagens/kravets relevans för verksamheten - genom en koppling till miljöaspekter (dock ej nödvändigt)
+
-
*var man hittar lagen/kravet
+
-
*styrning – genom hänvisning till en rutin, instruktion eller mål så att efterlevnaden av lagen/kravet säkerställs
+
-
*ändringsdatum av lagar/krav – datum när lagar/krav ändras
+
-
+
-
==Laglistans uppdatering/utvärdering==
+
-
Miljösamordnaren är ansvarig för uppdatering av laglistan och att hålla berörda informerade. Laglistan uppdateras 1 gång per år via en central resurs i kommunen. Tillgång finns till en laglista som uppdateras 2 gånger per år centralt.
+
-
+
-
Två gånger per år går Miljösamordnaren och Förvaltningsjuristen igenom laglistan för att säkerställa att styrningen fungerar. Nya mål eller rutiner kan behöva tas fram eller befintliga ändras. Datum för genomgång/utvärdering av styrningen skrivs uppe till höger i sidhuvudet på första sidan.
+
==Länkar==
==Länkar==
-
I laglistan finns länkar så man kan hitta lagtexten i sin helhet.
+
Via förvaltningsjuristen kan länkar till Karnov erhållas.
[[Kategori:Styrdokument]]
[[Kategori:Styrdokument]]
[[Kategori:antaget dokument]]
[[Kategori:antaget dokument]]

Versionen från 10 september 2013 kl. 07.15

Genomförande Stadsbyggnadskontorets administrativa avdelning har en jurist anställd som har till uppgift att samordna och hålla alla uppdaterade på giltig lagstiftning inom stadsbyggnadskontorets ansvarsområde. Förvaltningsjuristen har tillgång till lagtjänster på internet från Karnov för att hålla sig uppdaterad.

Det finns en central laglista som uppdateras 1 gång per år via en central resurs i kommunen.

Länkar

Via förvaltningsjuristen kan länkar till Karnov erhållas.

Personliga verktyg