Uppdatering av lagar och krav

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Genomförande

Laglistans innehåll

Stadsbyggnadskontoret har en laglista där lagar och övriga krav finns listade. Här anges också:

  • lagens/kravets relevans för verksamheten - genom en koppling till miljöaspekter (dock ej nödvändigt)
  • var man hittar lagen/kravet
  • styrning – genom hänvisning till en rutin, instruktion eller mål så att efterlevnaden av lagen/kravet säkerställs
  • ändringsdatum av lagar/krav – datum när lagar/krav ändras

Laglistans uppdatering/utvärdering

Miljösamordnaren är ansvarig för uppdatering av laglistan och att hålla berörda informerade. Laglistan uppdateras 1 gång per år via en central resurs i kommunen. Tillgång finns till en laglista som uppdateras 2 gånger per år centralt.

Två gånger per år går Miljösamordnaren och Förvaltningsjuristen igenom laglistan för att säkerställa att styrningen fungerar. Nya mål eller rutiner kan behöva tas fram eller befintliga ändras. Datum för genomgång/utvärdering av styrningen skrivs uppe till höger i sidhuvudet på första sidan.

Länkar

I laglistan finns länkar så man kan hitta lagtexten i sin helhet.

Personliga verktyg