Uppdatering av mål och handlingsplaner

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
 
Rad 3: Rad 3:
Av de miljöaspekter som är betydande och som bedömts i miljöaspektlistan efter teknisk och ekonomisk möjlighet, intressenter och politiska kravdokument ska de med tre kryss leda till åtgärder under respektive LundaEkomål i Stratsys.
Av de miljöaspekter som är betydande och som bedömts i miljöaspektlistan efter teknisk och ekonomisk möjlighet, intressenter och politiska kravdokument ska de med tre kryss leda till åtgärder under respektive LundaEkomål i Stratsys.
   
   
-
==Övergripande miljömål==
+
==Miljömål==
Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.
Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.
   
   
-
==Detaljerade miljömål==
+
==Delmål==
Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.
Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.
   
   

Nuvarande version från 2 februari 2018 kl. 14.34

Genomförande

Av de miljöaspekter som är betydande och som bedömts i miljöaspektlistan efter teknisk och ekonomisk möjlighet, intressenter och politiska kravdokument ska de med tre kryss leda till åtgärder under respektive LundaEkomål i Stratsys.

Miljömål

Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.

Delmål

Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.

Åtgärder

Åtgärder tas fram i Stratsys som även hanterar ansvarig och tidsplan.


Miljösamordnaren ansvarar för att åtgärder arbetas fram utifrån de betydande miljöaspekterna.

Stadsbyggnadsdirektören godkänner åtgärdsplaneringen. Miljösamordnaren följer upp målen inför ledningsgruppens genomgång.

Personliga verktyg