Uppdatering av mål och handlingsplaner

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Handlingsplaner)
Rad 1: Rad 1:
Genomförande
Genomförande
   
   
-
Av de miljöaspekter som är betydande och som bedömts i miljöaspektlistan efter teknisk möjlighet, intressenter/förebild och ekonomi ska minst tre leda till mål och handlingsplaner. Mål kan även behöva tas fram utifrån lagar och krav.
+
Av de miljöaspekter som är betydande och som bedömts i miljöaspektlistan efter teknisk och ekonomisk möjlighet, intressenter och politiska kravdokument ska de med tre kryss leda till åtgärder under respektive LundaEkomål i Stratsys.
   
   
==Övergripande miljömål==
==Övergripande miljömål==
-
Man börjar med att formulera övergripande miljömål. Övergripande miljömål kan omfatta flera miljöaspekter och ska formuleras så de är långsiktiga. De ses över enligt tidsplanen och uppdateras vid behov.
+
Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.
   
   
==Detaljerade miljömål==
==Detaljerade miljömål==
-
För att uppnå de övergripande miljömålen skrivs detaljerade mål (se tidsplan). Varje detaljerat mål ska vara kopplat till en eller flera betydande miljöaspekter som ger mål. De detaljerade målen ska vara tidsatta och om möjligt mätbara och sträcka sig över 1-3 år.
+
Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.
   
   
-
==Handlingsplaner==
+
==Åtgärder==
-
För varje detaljerat mål görs en handlingsplan. I denna anges åtgärder. För varje handlingsplan finns en huvudansvarig som ser till att åtgärderna genomförs och meddelar Miljösamordnaren som noterar detta i handlingsplanen.
+
Åtgärder tas fram i Stratsys som även hanterar ansvarig och tidsplan.
 +
 
   
   
-
Miljösamordnaren ansvarar för att övergripande och detaljerade miljömål samt handlingsplaner arbetas fram tillsammans med miljöledningsgruppen.
+
Miljösamordnaren ansvarar för att åtgärder arbetas fram utifrån de betydande miljöaspekterna.
   
   
-
Stadsbyggnadsdirektören godkänner övergripande och detaljerade mål samt handlingsplaner. Miljösamordnaren följer upp målen inför ledningsgruppens genomgång.
+
Stadsbyggnadsdirektören godkänner åtgärdsplaneringen. Miljösamordnaren följer upp målen inför ledningsgruppens genomgång.
   
   

Versionen från 2 februari 2018 kl. 14.32

Genomförande

Av de miljöaspekter som är betydande och som bedömts i miljöaspektlistan efter teknisk och ekonomisk möjlighet, intressenter och politiska kravdokument ska de med tre kryss leda till åtgärder under respektive LundaEkomål i Stratsys.

Övergripande miljömål

Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.

Detaljerade miljömål

Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.

Åtgärder

Åtgärder tas fram i Stratsys som även hanterar ansvarig och tidsplan.


Miljösamordnaren ansvarar för att åtgärder arbetas fram utifrån de betydande miljöaspekterna.

Stadsbyggnadsdirektören godkänner åtgärdsplaneringen. Miljösamordnaren följer upp målen inför ledningsgruppens genomgång.

Personliga verktyg