Uppdatering av mål och handlingsplaner

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(Skapade sidan med 'Genomförande Av de miljöaspekter som är betydande och som bedömts i miljöaspektlistan efter teknisk möjlighet, intressenter/förebild och ekonomi ska minst tre leda till …')
Nyare redigering →

Versionen från 9 mars 2010 kl. 15.46

Genomförande

Av de miljöaspekter som är betydande och som bedömts i miljöaspektlistan efter teknisk möjlighet, intressenter/förebild och ekonomi ska minst tre leda till mål och handlingsplaner. Mål kan även behöva tas fram utifrån lagar och krav.

Övergripande miljömål

Man börjar med att formulera övergripande miljömål. Övergripande miljömål kan omfatta flera miljöaspekter och ska formuleras så de är långsiktiga. De ses över enligt tidsplanen och uppdateras vid behov.

Detaljerade miljömål

För att uppnå de övergripande miljömålen skrivs detaljerade mål (se tidsplan). Varje detaljerat mål ska vara kopplat till en eller flera betydande miljöaspekter som ger mål. De detaljerade målen ska vara tidsatta och om möjligt mätbara och sträcka sig över 1-3 år.

Handlingsplaner

För varje detaljerat mål fylls blanketten handlingsplan i, där bl.a. åtgärder anges. För varje handlingsplan finns en huvudansvarig som ser till att åtgärderna genomförs och meddelar Miljösamordnaren som noterar detta i handlingsplanen.

Miljösamordnaren ansvarar för att övergripande och detaljerade miljömål samt handlingsplaner arbetas fram tillsammans med miljöledningsgruppen.

Stadsbyggnadsdirektören godkänner övergripande och detaljerade mål samt handlingsplaner. Miljösamordnaren följer upp målen inför ledningsgruppens genomgång.

Personliga verktyg