Uppdatering av mål och handlingsplaner

Från Miljoledning

Hoppa till: navigering, sök

Genomförande

Av de miljöaspekter som är betydande och som bedömts i miljöaspektlistan efter teknisk och ekonomisk möjlighet, intressenter och politiska kravdokument ska de med tre kryss leda till åtgärder under respektive LundaEkomål i Stratsys.

Övergripande miljömål

Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.

Detaljerade miljömål

Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.

Åtgärder

Åtgärder tas fram i Stratsys som även hanterar ansvarig och tidsplan.


Miljösamordnaren ansvarar för att åtgärder arbetas fram utifrån de betydande miljöaspekterna.

Stadsbyggnadsdirektören godkänner åtgärdsplaneringen. Miljösamordnaren följer upp målen inför ledningsgruppens genomgång.

Personliga verktyg