Uppdatering av mål och handlingsplaner

Från Miljoledning

Version från den 2 februari 2018 kl. 14.34 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Genomförande

Av de miljöaspekter som är betydande och som bedömts i miljöaspektlistan efter teknisk och ekonomisk möjlighet, intressenter och politiska kravdokument ska de med tre kryss leda till åtgärder under respektive LundaEkomål i Stratsys.

Miljömål

Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.

Delmål

Vi använder LundaEko mål. Se Stratsys.

Åtgärder

Åtgärder tas fram i Stratsys som även hanterar ansvarig och tidsplan.


Miljösamordnaren ansvarar för att åtgärder arbetas fram utifrån de betydande miljöaspekterna.

Stadsbyggnadsdirektören godkänner åtgärdsplaneringen. Miljösamordnaren följer upp målen inför ledningsgruppens genomgång.

Personliga verktyg