Uppdatering av miljöaspekter

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 26: Rad 26:
*Miljösamordnaren och miljöledningsgruppen gör en miljöaspektsbedömning enligt instruktionerna på miljöaspektlistan.
*Miljösamordnaren och miljöledningsgruppen gör en miljöaspektsbedömning enligt instruktionerna på miljöaspektlistan.
-
*De betydande miljöaspekterna bedöms vidare efter teknisk möjlighet, intressenter/förebild och ekonomi. Till dessa skall det kopplas en rutin för vardera.
+
*De betydande miljöaspekterna bedöms vidare efter teknisk möjlighet, intressenter/förebild och ekonomi. Till dessa skall det kopplas rutiner.
*Stadsbyggnadsdirektören godkänner miljöaspektlistan.  
*Stadsbyggnadsdirektören godkänner miljöaspektlistan.  

Versionen från 2 februari 2018 kl. 14.39

Genomförande


Miljöaspektlistans innehåll

I miljöaspektlistan listas samtliga miljöaspekter i verksamheten. Här görs även bedömning för att få fram de betydande miljöaspekterna.


Miljöaspektlistans uppdatering

Miljösamordnaren har ansvar för att miljöaspektlistan uppdateras enligt tidsplanen eller när förändringar görs i verksamheten/aktiviteter tillkommit eller lagts ned.


Miljöaspektlistan uppdateras genom följande steg:


  • Miljösamordnaren och miljöledningsgruppen analyserar nya aktiviteter för att finna nya direkta och indirekta miljöaspekter inom områden såsom förbrukning av naturresurser inkl. energi, utsläpp till luft, mark, vatten och avlopp, buller, farliga kemikalier, transporter, avfall och nödlägen. (En indirekt miljöaspekt är t.ex. när verksamheten påverkar kunders miljöpåverkan).
  • Nya miljöaspekter förs in i miljöaspektlistan tillsammans med erforderliga uppgifter enligt listan.
  • Gamla miljöaspekter ses över så de fortfarande är relevanta för verksamheten och dessa miljöaspekters uppgifter uppdateras om möjligt.
  • Miljösamordnaren och miljöledningsgruppen gör en miljöaspektsbedömning enligt instruktionerna på miljöaspektlistan.
  • De betydande miljöaspekterna bedöms vidare efter teknisk möjlighet, intressenter/förebild och ekonomi. Till dessa skall det kopplas rutiner.
  • Stadsbyggnadsdirektören godkänner miljöaspektlistan.
Personliga verktyg