Uppdatering av miljöaspekter

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med ' Genomförande ==Miljöaspektlistans innehåll== I miljöaspektlistan listas samtliga miljöaspekter i verksamheten. Här görs även bedömning för att få fram de betydan…')
 
(4 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 1: Rad 1:
-
 
Genomförande  
Genomförande  
   
   
Rad 21: Rad 20:
*Miljösamordnaren och miljöledningsgruppen analyserar nya aktiviteter för att finna nya direkta och indirekta miljöaspekter inom områden såsom förbrukning av naturresurser inkl. energi, utsläpp till luft, mark, vatten och avlopp, buller, farliga kemikalier, transporter, avfall och nödlägen. (En indirekt miljöaspekt är t.ex. när verksamheten påverkar kunders miljöpåverkan).  
*Miljösamordnaren och miljöledningsgruppen analyserar nya aktiviteter för att finna nya direkta och indirekta miljöaspekter inom områden såsom förbrukning av naturresurser inkl. energi, utsläpp till luft, mark, vatten och avlopp, buller, farliga kemikalier, transporter, avfall och nödlägen. (En indirekt miljöaspekt är t.ex. när verksamheten påverkar kunders miljöpåverkan).  
-
*Nya miljöaspekter förs in i miljöaspektlistan tillsammans med erforderliga uppgifter enligt listan.  
+
*Nya miljöaspekter förs in i miljöaspektlistan.
-
*Gamla miljöaspekter ses över så de fortfarande är relevanta för verksamheten och dessa miljöaspekters uppgifter uppdateras om möjligt.  
+
*Gamla miljöaspekter ses över så de fortfarande är relevanta för verksamheten.  
-
*Miljösamordnaren och miljöledningsgruppen gör en miljöaspektsbedömning enligt instruktionerna på miljöaspektlistan. Minst sju av de med högst poäng efter bedömning av absolut mängd, relativ mängd, miljöpåverkan och miljörelaterad hantering är förvaltningens betydande miljöaspekter som ska leda till rutin eller mål. Poänggräns i miljöaspektlistan sätts utifrån detta.  
+
*Miljösamordnaren och miljöledningsgruppen gör en miljöaspektsbedömning enligt instruktionerna på miljöaspektlistan.
-
*De betydande miljöaspekterna bedöms vidare efter teknisk möjlighet, intressenter/förebild och ekonomi. Minst tre av de med högst poäng kommer att ge mål och handlingsplaner. Poänggräns för totalsumman i miljöaspektlistan sätts utifrån detta. Övriga betydande miljöaspekter ska man ha en rutin för.  
+
*De betydande miljöaspekterna bedöms vidare efter teknisk möjlighet, intressenter/förebild och ekonomi. Till dessa skall det kopplas rutiner.
*Stadsbyggnadsdirektören godkänner miljöaspektlistan.  
*Stadsbyggnadsdirektören godkänner miljöaspektlistan.  

Nuvarande version från 16 oktober 2019 kl. 13.28

Genomförande


Miljöaspektlistans innehåll

I miljöaspektlistan listas samtliga miljöaspekter i verksamheten. Här görs även bedömning för att få fram de betydande miljöaspekterna.


Miljöaspektlistans uppdatering

Miljösamordnaren har ansvar för att miljöaspektlistan uppdateras enligt tidsplanen eller när förändringar görs i verksamheten/aktiviteter tillkommit eller lagts ned.


Miljöaspektlistan uppdateras genom följande steg:


  • Miljösamordnaren och miljöledningsgruppen analyserar nya aktiviteter för att finna nya direkta och indirekta miljöaspekter inom områden såsom förbrukning av naturresurser inkl. energi, utsläpp till luft, mark, vatten och avlopp, buller, farliga kemikalier, transporter, avfall och nödlägen. (En indirekt miljöaspekt är t.ex. när verksamheten påverkar kunders miljöpåverkan).
  • Nya miljöaspekter förs in i miljöaspektlistan.
  • Gamla miljöaspekter ses över så de fortfarande är relevanta för verksamheten.
  • Miljösamordnaren och miljöledningsgruppen gör en miljöaspektsbedömning enligt instruktionerna på miljöaspektlistan.
  • De betydande miljöaspekterna bedöms vidare efter teknisk möjlighet, intressenter/förebild och ekonomi. Till dessa skall det kopplas rutiner.
  • Stadsbyggnadsdirektören godkänner miljöaspektlistan.
Personliga verktyg