Uppdatering av miljöpolicy

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m (Skyddade Uppdatering av miljöpolicy ([edit=sysop] (på obestämd tid) [move=sysop] (på obestämd tid)))
 
Rad 3: Rad 3:
Miljöpolicyn uppdateras vid behov efter ledningsgruppens genomgång (se tidsplan).
Miljöpolicyn uppdateras vid behov efter ledningsgruppens genomgång (se tidsplan).
   
   
-
Miljöpolicyn ska:
+
Förvaltningen ska ha en miljölpolicy som :
-
*vara relevant för verksamheten och dess miljöpåverkan
+
* är anpassad till verksamheten och dess miljöpåverkan
-
*innehålla ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening
+
* utgör grunden för att sätta miljömål
-
*innefatta ett åtagande om att följa tillämplig miljölagstiftning och andra krav
+
* innehåller ett åtagande om ständig förbättring för att uppnå bättre miljöprestanda och förebyggande av förorening  
-
*utgöra grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål
+
* innehåller ett åtagande om att följa tillämplig miljölagstiftning och andra bindande krav som organisationen berörs av såsom målsättningar i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling
-
*vara känd av all personal (se medarbetarportalen)
+
* är känd av samtlig personal  
-
*vara tillgänglig för allmänheten (se intern och extern miljökommunikation)
+
* är tillgänglig för intressenter
 +
 
   
   
Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att policyn uppdateras och godkänner policyn.
Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att policyn uppdateras och godkänner policyn.

Nuvarande version från 22 februari 2018 kl. 15.10

Genomförande

Miljöpolicyn uppdateras vid behov efter ledningsgruppens genomgång (se tidsplan).

Förvaltningen ska ha en miljölpolicy som :

  • är anpassad till verksamheten och dess miljöpåverkan
  • utgör grunden för att sätta miljömål
  • innehåller ett åtagande om ständig förbättring för att uppnå bättre miljöprestanda och förebyggande av förorening
  • innehåller ett åtagande om att följa tillämplig miljölagstiftning och andra bindande krav som organisationen berörs av såsom målsättningar i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling
  • är känd av samtlig personal
  • är tillgänglig för intressenter


Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att policyn uppdateras och godkänner policyn.

Personliga verktyg