Uppdatering av miljöpolicy

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
(Skapade sidan med 'Genomförande Miljöpolicyn uppdateras vid behov efter ledningsgruppens genomgång (se tidsplan). Miljöpolicyn ska: *vara relevant för verksamheten och dess miljöpåverkan…')
 
(2 mellanliggande versioner visas inte.)
Rad 3: Rad 3:
Miljöpolicyn uppdateras vid behov efter ledningsgruppens genomgång (se tidsplan).
Miljöpolicyn uppdateras vid behov efter ledningsgruppens genomgång (se tidsplan).
   
   
-
Miljöpolicyn ska:
+
Förvaltningen ska ha en miljölpolicy som :
-
*vara relevant för verksamheten och dess miljöpåverkan
+
* är anpassad till verksamheten och dess miljöpåverkan
-
*innehålla ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening
+
* utgör grunden för att sätta miljömål
-
*innefatta ett åtagande om att följa tillämplig miljölagstiftning och andra krav
+
* innehåller ett åtagande om ständig förbättring för att uppnå bättre miljöprestanda och förebyggande av förorening  
-
*utgöra grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål
+
* innehåller ett åtagande om att följa tillämplig miljölagstiftning och andra bindande krav som organisationen berörs av såsom målsättningar i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling
-
*vara känd av all personal (se medarbetarportalen)
+
* är känd av samtlig personal  
-
*vara tillgänglig för allmänheten (se intern och extern miljökommunikation)
+
* är tillgänglig för intressenter
 +
 
   
   
Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att policyn uppdateras och godkänner policyn.
Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att policyn uppdateras och godkänner policyn.
 +
 +
[[Kategori:Styrdokument]]
 +
[[Kategori:antaget dokument]]

Nuvarande version från 22 februari 2018 kl. 15.10

Genomförande

Miljöpolicyn uppdateras vid behov efter ledningsgruppens genomgång (se tidsplan).

Förvaltningen ska ha en miljölpolicy som :

  • är anpassad till verksamheten och dess miljöpåverkan
  • utgör grunden för att sätta miljömål
  • innehåller ett åtagande om ständig förbättring för att uppnå bättre miljöprestanda och förebyggande av förorening
  • innehåller ett åtagande om att följa tillämplig miljölagstiftning och andra bindande krav som organisationen berörs av såsom målsättningar i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling
  • är känd av samtlig personal
  • är tillgänglig för intressenter


Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att policyn uppdateras och godkänner policyn.

Personliga verktyg