Uppdatering av miljöpolicy

Från Miljoledning

Version från den 9 mars 2010 kl. 15.45 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Genomförande

Miljöpolicyn uppdateras vid behov efter ledningsgruppens genomgång (se tidsplan).

Miljöpolicyn ska:

  • vara relevant för verksamheten och dess miljöpåverkan
  • innehålla ett åtagande om ständig förbättring och förebyggande av förorening
  • innefatta ett åtagande om att följa tillämplig miljölagstiftning och andra krav
  • utgöra grunden för att fastställa och följa upp övergripande och detaljerade miljömål
  • vara känd av all personal (se medarbetarportalen)
  • vara tillgänglig för allmänheten (se intern och extern miljökommunikation)

Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att policyn uppdateras och godkänner policyn.

Personliga verktyg