Uppdatering av miljöpolicy

Från Miljoledning

Version från den 22 februari 2018 kl. 15.10 av Jonas Andréasson (Diskussion | bidrag)
(skillnad) ← Äldre version | Nuvarande version (skillnad) | Nyare version → (skillnad)
Hoppa till: navigering, sök

Genomförande

Miljöpolicyn uppdateras vid behov efter ledningsgruppens genomgång (se tidsplan).

Förvaltningen ska ha en miljölpolicy som :

  • är anpassad till verksamheten och dess miljöpåverkan
  • utgör grunden för att sätta miljömål
  • innehåller ett åtagande om ständig förbättring för att uppnå bättre miljöprestanda och förebyggande av förorening
  • innehåller ett åtagande om att följa tillämplig miljölagstiftning och andra bindande krav som organisationen berörs av såsom målsättningar i Lunds program för ekologiskt hållbar utveckling
  • är känd av samtlig personal
  • är tillgänglig för intressenter


Stadsbyggnadsdirektören ansvarar för att policyn uppdateras och godkänner policyn.

Personliga verktyg