Uppdatering av rutin

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
m (Skyddade Uppdatering av rutin ([edit=sysop] (på obestämd tid) [move=sysop] (på obestämd tid)))
(Uppdatering)
Rad 28: Rad 28:
*Stadsbyggnadsdirektören godkänner miljöledningsrutinen.
*Stadsbyggnadsdirektören godkänner miljöledningsrutinen.
-
*Miljösamordnaren uppdaterar dokumentförteckningen på medarbetarportalen.  
+
*Miljösamordnaren uppdaterar dokumentförteckningen (wikins innehållsförteckning).  
-
*Miljösamordnaren ansvarar för att gamla dokument ersätts i medarbetarportalen och berörda avdelningschefer informeras.  
+
*Miljösamordnaren ansvarar för att gamla dokument ersätts och berörda avdelningschefer informeras.  
-
*Mottagarna av en ny rutin bekräftar så att miljösamordnaren kan kontrollera att alla fått den nya rutinen. (Kvitto kan fås elektroniskt)  
+
*Mottagarna av en ny rutin bekräftar så att miljösamordnaren kan kontrollera att alla fått den nya rutinen. (Kvitto kan fås elektroniskt)
 +
 
 +
 
 +
''Samtliga dokument förvars i denna miljöledningswiki, alternativt pekas ut i rutinen.''
==Rutinernas innehåll==
==Rutinernas innehåll==

Versionen från 18 mars 2013 kl. 09.58

Genomförande


Innehåll

Rutintyper

Det finns två typer av rutiner:

  • Miljöledningsrutiner - som styr miljöledningsarbetet och
  • Verksamhetsrutiner som styr verksamheten

Verksamhetsrutiner (eller instruktioner) ska finnas för de delar av verksamheten som man inte har mål för och som kan få en betydande miljöpåverkan enligt miljöaspektslistan eller för att styra verksamheten utifrån lagar och krav.

Nya rutiner och ändringar

Nya rutiner eller ändringar kan behöva göras efter revision, i samband med en avvikelserapport samt efter uppdatering av miljöaspektlistan eller laglistan.

Uppdatering

  • Miljösamordnaren har ansvaret för att ta fram nya rutiner eller göra ändringar.
  • Ovanstående gör förslag.
  • Förslaget skickas på remiss till berörda såsom Stadsbyggnadsdirektören.
  • Miljösamordnaren gör ändringar och skickar förslaget till Stadsbyggnadsdirektören.
  • Stadsbyggnadsdirektören godkänner miljöledningsrutinen.
  • Miljösamordnaren uppdaterar dokumentförteckningen (wikins innehållsförteckning).
  • Miljösamordnaren ansvarar för att gamla dokument ersätts och berörda avdelningschefer informeras.
  • Mottagarna av en ny rutin bekräftar så att miljösamordnaren kan kontrollera att alla fått den nya rutinen. (Kvitto kan fås elektroniskt)


Samtliga dokument förvars i denna miljöledningswiki, alternativt pekas ut i rutinen.

Rutinernas innehåll

Rutinerna har följande rubriker:

Rutinens namn

Genomförande: Här anges hur rutinen genomförs. Ansvariga nämns i rutinen. Generellt ansvar skrivs dock i rutinen organisationsstruktur och ansvar.

Personliga verktyg