Utbildning och kompetens

Från Miljoledning

(Skillnad mellan versioner)
Hoppa till: navigering, sök
Rad 1: Rad 1:
-
Alla ska ha grundläggande miljökunskap och känna till hur de i sitt arbete kan verka för en bättre miljö. Nyanställda ska få en introduktion till stadsbyggnadskontorets miljöarbete.
+
Genomförande
 +
 +
All personal ska:
 +
 +
*ha grundläggande miljökunskap (baskunskap om de olika miljöhoten) genom att ha fått miljöutbildning inom de senaste fem åren.
 +
*utbildas om Stadsbyggnadskontorets miljöpåverkan, så de förstår vad deras arbete ger upphov till och hur deras personliga insats kan ge miljöfördelar.
 +
*utbildas om Stadsbyggnadskontorets miljöledningssystem och speciellt om de delar de berörs av så att de arbetar i enlighet med dessa och förstår sina roller och ansvar.
 +
*utbildas så de inser betydelsen av att miljöpolicyn, rutiner och krav i miljöledningssystemet följs och möjliga konsekvenser av att avvika från miljöledningssystemet.
 +
 
 +
Den övergripande kompetensutvecklingsplanen för förvaltningen hanterar behovet av utbildning samt hanterar redovisning av vilka som genomgått olika utbildningar. Från denna kan uppgifter hämtas i fråga om miljöutbildningar.
 +
 +
Nyanställda skickas till kommunens breddutbildning i miljöfrågor. Nyanställda får en genomgång i samband med introduktionen på arbetsplatsen av respektive avdelningschef.
 +
 +
 
 +
[[Kategori:Styrdokument]]
 +
[[Kategori:antaget dokument]]

Versionen från 9 mars 2010 kl. 15.47

Genomförande

All personal ska:

  • ha grundläggande miljökunskap (baskunskap om de olika miljöhoten) genom att ha fått miljöutbildning inom de senaste fem åren.
  • utbildas om Stadsbyggnadskontorets miljöpåverkan, så de förstår vad deras arbete ger upphov till och hur deras personliga insats kan ge miljöfördelar.
  • utbildas om Stadsbyggnadskontorets miljöledningssystem och speciellt om de delar de berörs av så att de arbetar i enlighet med dessa och förstår sina roller och ansvar.
  • utbildas så de inser betydelsen av att miljöpolicyn, rutiner och krav i miljöledningssystemet följs och möjliga konsekvenser av att avvika från miljöledningssystemet.

Den övergripande kompetensutvecklingsplanen för förvaltningen hanterar behovet av utbildning samt hanterar redovisning av vilka som genomgått olika utbildningar. Från denna kan uppgifter hämtas i fråga om miljöutbildningar.

Nyanställda skickas till kommunens breddutbildning i miljöfrågor. Nyanställda får en genomgång i samband med introduktionen på arbetsplatsen av respektive avdelningschef.

Personliga verktyg