Kartor

Från Lundanamn
Hoppa till: navigering, sök

Kartor från några olika källor. De flesta kartorna härstammar från Kartornas Lund [1].(1669) Topographia Londarum quam Andreas facit et delineavit[1]
(1688) Geometrisk Charta och Förrätning af LundaStad. 1688 in Decembr. Copierat lika efter gamla chartan. 1781 in Febr. af Caspar mag. Espman[1]
(1688) O Næringh, A Schiöning. Geometrisk carta och förrätningh av Lundhe stadh...[1]
(Ca 1690) Odaterad och osignerad. Originalet finns på Krigsarkivet i Stockholm (Stads och fästningsplaner Lund 297 nr 2).[1]
(1704) J Bergman. Geometrisk Charta öfver Staden Lund uti Schåne och des Jordägendom i Åker och Äng...[1]
(1704) Detalj ur J Bergman. Geometrisk Charta öfver Staden Lund uti Schåne och des Jordägendom i Åker och Äng...[1]
ca 1730 - 1750) Odaterad, osignerad. Krigsarkivet i Stockholm (stads- och fästningsplaner Lund 297 nr 3)[1]
1763. J. Gillberg. Charta öfver Staden Lund[1]
1763. J. Gillberg. Charta öfver Staden Lund - detalj[1]
1783 C. M. Espman. Charta öfwer Staden Lund[1]
1783 C. M. Espman. Charta öfver Staden Lund Inom Wallarne - detalj[1]
1783 C. M. Espman. Charta öfver Staden Lund Inom Wallarne[1]
Odaterad, osignerad Charta öfver Staden Lund[1]
1784 C. M. Espman. Charta öfwer Staden Lund uti Scåne och Malmöhus Lähn innom Wallen[1]
1784 C. M. Espman. Charta öfwer Staden Lund[1]
1784 C. M. Espman. Geometrisk Charta öfver Staden Lund uti Schåne och Des Jordägendom i Åcker och Äng ... Detalj[1]
1784 C. M. Espman. Geometrisk Charta öfver Staden Lund uti Schåne och Des Jordägendom i Åcker och Äng ...[1]
1784 C. M. Espman. Beskrifning öfwer Staden Lund Utvisandes alla publiqve Tomter och Hus samt alla gator och gränder som nu befinnas 1784[1]
1784 C. M. Espman. Charta öfwer Staden Lund uti Scåne och Malmöhus län Inom Wallen.[1]
1785 C. M. Espman. Charta öfwer Staden Lund uti Scåne och Malmöhus Lähn Inom Wallen.[1]
1788 J. C. Schulzen. Charta öfver Upstaden Lund No XXXIV.[1]
1793 C. D. Gyllenborg. Carta öfver Lunds stad innom Wallen.[1]
Odaterad, osignerad, Lund.[1]
1799 F. A. Wiblingen. Charta öfver Lund utdragen af landtmät. M. Espmans år 1783 ren. charta.[1]
1801-1802 C. P. Hagström. Lund stad.[1]
(Troligen 1804) F. A. Wiblingen. Staden Lund.[1]
1812, 1815-1820. Fältmätningsbrigaden. Skånska Rekognosceringskartan.[1]
1821 N. I. Löfgren. Plan af Lund uppgjord på fri hand.[1]
(1800-talets början) N. H. Sjöborg. Karta över Lund.[1]
1837 J. M. Löfmark. Karta öfver Staden Lund inom vallarne.[1]
1853 G. Ljunggren. Karta öfver staden Lund med dertill lydande ägor. - Detalj.[1]
1853 G. Ljunggren. Karta öfver staden Lund med dertill lydande ägor.[1]
1856 S. J. Schelin. Karta öfver Vestra delen af Staden Lunds Gator och Tomter.[1]
1866 P. O. Landquist. Karta öfver universitetsstaden Lund.[1]
1866 P. O. Landquist. Karta öfver universitetsstaden Lund. - tryckplåt.[1]
1870 J. M. Larsson. Skåne och Bleking med 14 specialer av städer. Special Lund.[1]
1875-1876 F. E. V. Palmcrantz. Karta öfver staden Lund med närmst omgifvande jordar.[1]
1878 M. Roth. Karta öfver Malmöhus län med härads- och sockengränser samt Nyaste stadsplaner. Special Lund.[1]
1883 J. M. Larsson, M. Roth. Skåne, Malmöhus och Kristianstads län i Lunds stift. Special Lund.[1]


1886, osignerad. Nivåerna i staden med 2 fots ekv. Bilaga till "Förslag till Kloakledning i Lund".[1]
(1890-talet) Plan av Lund. Tryckt karta utgiven av August Collin, universitetsbokhandlare.[1]
1896 A. B. Jakobsson. Karta öfver Staden Lund med närmast omgifvande jordar.[1]
Odaterad, osignerad. Karta öfver staden Lund. Enligt en blyertsanteckning på kartan i stadsbibliotekets Lundasamling är den från 1907, men enligt anteckningar på universitetsbibliotekets exemplar är den från 1895.[1]
1907. A. B. Jaokobsson. Karta öfver Staden Lund med närmast omgifvande jordar.[1]


(1907) Karta över Lund. Kartan fanns i boken "Lund förr och Nu. Handbok för resande" som utkom i samband med Industri- Slöjd och Konstutställningen i Lund 1907.[1]
1909-1910 L. O. Bagger-Jörgensen. Lunds uppmätning 1909-1910. Hela kartbladet.[1]
1909-1910 L. O. Bagger-Jörgensen. Lunds uppmätning 1909-1910.[1]
1911-1912 Malmöhus läns hushållningssällskap. "Gamla ekonomiska kartan" blad 42, detalj över Lunds stad.[1]
1911-1912 Malmöhus läns hushållningssällskap. "Gamla ekonomiska kartan" blad 42.[1]
Fil:Svenska Turistforeningen 1911.
jpg1911 Svenska Turistföreningen, Lund.[1]
(1913) Kartskiss över staden Lund.[1]
1917 Karta över staden Lund med närmast omgivande jordar.[1]
1922 A Öhman. Karta över staden Lund.[1]
1923 Karta över Staden Lund med närmast omgivande jordar.[1]
1929, 1933, 1939 Karta över del av staden Lund.[1]
1934 S. von Brockdorff. Översiktskarta över Lund, detalj.[1]
1934 S. von Brockdorff. Översiktskarta över Lund.[1]
1935 Osignerad. Parkeringskarta över Lund.[1]
1937 M. Wennström. Översiktskarta över dela v staden Lund.[1]
1937 M. Wennström. Staden Lund, detalj.[1]
1937 M. Wennström. Staden Lund.[1]
1940 F. Jönsson. Lund.[1]
1940 Lund (tysk krigskarta) Sonderausgabe! Nur für Dienstgebrauch! Generalstab des Heeres- Abt. für Kriegskarten u. Vermessungswesen. Berlin 1940.[1]
1948 M. J. Lunds skolor.[1]
M. Wennström. Generalplan för Lund 1936-42[2]
Stadsarkitektkontoret, Skiss till generalplan för Lund 1969[3]


  1. 1,00 1,01 1,02 1,03 1,04 1,05 1,06 1,07 1,08 1,09 1,10 1,11 1,12 1,13 1,14 1,15 1,16 1,17 1,18 1,19 1,20 1,21 1,22 1,23 1,24 1,25 1,26 1,27 1,28 1,29 1,30 1,31 1,32 1,33 1,34 1,35 1,36 1,37 1,38 1,39 1,40 1,41 1,42 1,43 1,44 1,45 1,46 1,47 1,48 1,49 1,50 1,51 1,52 1,53 1,54 1,55 1,56 1,57 1,58 1,59 1,60 1,61 1,62 1,63 1,64 André, Annika; Högstedt Christina: Kartornas Lund: 1580-talet till 1950, Gamla Lund, Lund 1990, Årsskrift / Gamla Lund, 0347-7711 ; 72(1990) (swe). Libris 912917. 
  2. Förslag till generalplan för Lund 1936-1942, [Byggnadsnämnden], Lund 1958 (swe). Libris 1172265. 
  3. Lund: skiss till generalplan, Stadsarkitektkontoret, Lund 1969 (swe). Libris 1178830. 
Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda