Läsanvisningar

Från Lundanamn
Hoppa till: navigering, sök
Lundanamn
Inledning
Områdesindelning
Ordförklaringar
Läsanvisningar
Källor

Innehåll

Beslutsdatum

Datum för sammanträde med beslutande organ där namnet fastställdes.

Beslutande organ

Numera tas alla beslut av byggnadsnämnden, tidigare kunde beslut tas av kommunfullmäktige, kommunstyrelsen, stadsfullmäktige, fastighetsregistermyndigheten eller magistraten.

Namntema

Gator, kvarter och parker i sammanhållna områden får namn efter ett bestämt tema.

Namnberedning

Namnberedning avser processen att utarbeta och föreslå nya ortnamn. Namnberedningen är också den grupp av personer som är tillsatta av byggnadsnämnden för denna uppgift.

Förkortningen NB används till filer på denna wikin innehållande dokument från namnärenden. I regel stadsbyggnadskontorets tjänsteskrivelse och bifogat beslut från byggnadsnämnden. Till exempel – NB 1014/04.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda