Områdesindelning

Från Lundanamn
Hoppa till: navigering, sök
Lundanamn
Inledning
Områdesindelning
Ordförklaringar
Läsanvisningar
Källor

Lunds kommun delas upp i fem kommundelar. Lunds tätort vidare i stadsdelar, eller stadsdelsområden. Områdesnamnen och dess gränser har varit föremål för diskussion och ska inte förväxlas med de klart definierade statistikområdena. Två indelningsnivåer är beslutade. Dels den övergripande nivån där Lunds stad indelas i fem huvudområden; Centrum, Väster, Öster, Norr och Söder. Sedan följer en finare indelning i 29 stadsdelar inom stadens yta och två i dess anslutning, baserat på geografisk tillhörighet. Denna indelning och namnsättning gäller efter beslut i byggnadsnämnden 2014-09-18. Det finns en tredje ordningens områdesindelning underliggande de beslutade med ett hundratal namn som också används i dagligt tal typ Annehem m fl. Dessas områdesavgränsningar är inte klart definierade och kan ibland även överlappa beroende på kontext.

Stadsdelsnamn beslutade 2014


Lund


Utanför Stadsgränsen


Byarna, tillika kommundelar


Områdesindelningar i byarna

Denna områdesindelning bygger på beslut i namnberedningen 1976 och 1977 då ett antal delområden i byarna fastställdes. (NB 1976 § 43)

Övriga tätorter

Landsbygd

Uppdatering

Mycket av informationen om äldre namn på denna wiki kommer från Gamla Lunds årsbok 1998. Nya namn kommer att läggas in efterhand som de beslutas i Byggnadsnämnden.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda