Referensgruppen för namnärenden

Från Lundanamn
Hoppa till: navigering, sök

Deltagare

De som just nu sitter i referensgruppen för namnärenden i Lund är:

Arthur Holmer, docent, Inst för lingvistik och fonetik, Lunds universitet.

Dick Harrison, professor, Historiska inst, Lunds universitet.

Emma Wolf, kommunikatör på SBK.

Kent Ratcovich, Arkitekt och projektcontroller, Stadsbyggnadskontoret i Lund.

Eva Wramner, Handläggare, Namn och adressfrågor, Lantmäteriavdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Lund

Henrik Borg, Stadsantikvarie, Lunds kommun.

Bengt Aronsson, representant för föreningen Gamla Lund.

Jonas Andréasson, Stadsingenjör, Stadsbyggnadskontoret i Lund. - Ordförande och sammankallande i referensgruppen.

Charlotte Magnusson, docent, Institutionen för Designvetenskaper, Lunds universitet.

Klara Svensson, Samhällsplanerare och Hållbarhetskoordinator, AF Bostäder.


Tidigare deltagare

Berit Sandnes, Forskningsarkivarie, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.

Maria Ramelius, Handläggare, Namn och adressfrågor, Lantmäteriavdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Lund, numera Helsingborgs kommun.

Solveig Andersson, Handläggare, Namn och adressfrågor,Lantmäteriavdelningen på Stadsbyggnadskontoret i Lund.

Bengt Aronsson, stadsarkitekt, Stadsbyggnadskontoret i Lund.

Margareta Wickström, Lunds kommun, stadsbiblioteket, Lundasamlingen.

Björn Magnusson Staaf, universitetslektor, inst för kulturvetenskaper, Lunds universitet, tidigare stadsantikvarie i Lund och biträdande chef för Kulturen.

Ola Svensson, Forskningsarkivarie, Institutet för språk och folkminnen, Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL).

Göran Hallberg, tidigare arkivchef på dialekt och ortnamnsarkivet, DAL, i Lund.

Claes Wahlöö, tidigare stadsantikvarie i Lund och 1:e antikvarie på Kulturen.

Personliga verktyg
Namnrymder

Varianter
Åtgärder
Navigering
Verktygslåda